Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Miras Hukuku

Tereke Nedir?

Tereke, ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin mirasını oluşturan her

Gaiplik Nedir?

Gaiplik, kişiliği sona erdiren bir hal olarak 4721 sayılı TMK’da

Muris Muvazaası Nedir?

Muris muvazaası, miras bırakanın sağlığında mal kaçırmak amacıyla göstermelik bir

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamının Türkçe karşılığı “Mirasçılık Belgesi”dir. Mirasçılık belgesi, vefat eden