Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamının Türkçe karşılığı “Mirasçılık Belgesi”dir. Mirasçılık belgesi, vefat eden kişinin bıraktığı mirası yani malvarlığı üstünde kimlerin hak sahibi olduğunu ve ne oranda pay sahibi olduklarını gösteren ve mirasçıların miras kalan malvarlığı hakkında işlem yapabilmeleri bakımından kurumlarca yasal olarak varlığı aranan bir belgedir. Mirasçıların sıfatlarını gösterir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamı, hem Sulh Hukuk Mahkemelerinden hem de Noterlerden çıkarılabilmektedir.

Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan dava, HASIMSIZ bir davadır ve mirasçılık belgesi tanzim edilmesiyle herhangi bir itiraz olmaz ise son bulur.

Miras bırakanın son yerleşim yerinde bu dava açılmalıdır. Kişinin öldüğü yer aynı zamanda yerleşim yeri ise bir sıkıntı olmayacaktır.

Veraset İlamı İçin İptal Davası Hangi Durumlarda Açılır?

4721 sayılı TMK Md. 598/3’te mirasçılık belgesinin geçersizliğinin her zaman ileri sürülebileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda belgenin iptalini her zaman ileri sürmek mümkündür. Hukuka ve maddi olgulara aykırı düzenlenen belgenin iptali dava açılarak istenebilir. Yetkili mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

İptal Davası Açma Sebepleri;

  • Mirasçıların yanlış yazılması,
  • Mirasçıların yanlış tespit edilmiş olması,
  • Miras paylarında hata yapılmış olması,
  • Mirasçı olmayanların mirasçı olarak yazılmış olması.
  • İki defa çıkarılan Mirasçılık Belgeleri arasında uyumsuzluk ve çelişki bulunması,
  • Düzenlenen belgeye dair kişisel diğer itirazlar.

Veraset İlamı İçin Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Veraset ilamında yetkili mahkeme vefat eden kişinin en son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Veraset İlamı En Geç Ne Zaman Çıkarılmalıdır?

Veraset ilamı çıkarma süresi bakımından bir sınırlama TMK’da mevcut değildir. Ancak vergi ve beyanname verme yükümlülüğü bakımından 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hükümleri ile getirilmiş kurallar mevcuttur. Bu kapsamda Kanun’un 9/1.a maddesi gereğince veraset sebebiyle gerçekleşen intikallerde, Türkiye’de bulunan ve yükümlü olan mirasçıların miras bırakanın ölüm tarihini takip eden dört ay içinde vergi dairelerine intikale ilişkin başvuruda bulunmaları gerekir. Buna aykırı davranan mirasçılar hakkında beyannameyi zamanında vermemek sebebiyle ayrıca cezai hükümler uygulanır.

Bu ve benzer durumlar için hemen şimdi OR Hukuk ve Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler