Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Adil Olana Giden Her Adım Adaletin Teminatıdır.
Biz bu yolda sizinleyiz!

Haklarınızı Koruyoruz, Hukukun Yolunu Aydınlatıyoruz ilkesiyle kurulan hukuk büromuz, müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamayı taahhüt eder. Yılların deneyimine sahip uzman kadromuz, müvekkillerimizin haklarını titizlikle savunur ve hukuki sorunlarını çözme sürecinde onlara rehberlik eder. Or Hukuk Ve Danışmanlık olarak adaletin temsilcisi olma misyonu ile buradayız.

Av. Elif Nurbanu OR

Büromuzun kurucu ortaklarından Özel Hukuk Departmanının Yöneticisi ve boşanma konusunda kitapları bulunan avukatımız, hukuk davalarınızın süreç yönetimi ve hedefe ulaşmada çok yönlü ve müvekkil odaklı çalışan, bilgiyi işleme, danışmanlık verme ve avukatlık görevinin temelini güven üzerine bina etmeyi benimsemiş bir hukuk insanıdır.

Av. İbrahim OR

Büromuzun kurucu ortaklarından Ceza Hukuku Departmanının Yöneticisi ve ceza yargılamasında deneyim sahibi avukatımız, ceza davalarının müvekkil odaklı süreç yönetimi, her anlamda ceza yargılaması sürecinin sizin adınıza hızlı, etkin ve hedef odaklı yürütülmesi ile sigorta kaynaklı tazminat hukuku alanında da çalışmaları bulunan ve karşılıklı güvene dayalı bir şekilde hizmet sunmayı şiar edinmiş bir hukuk insanıdır.

Tüm Faaliyet Alanlarını Keşfedin

Uzmanlık Alanlarımız

Aile Hukuku

Aile hukuku medeni hukuk içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalının en önemli ayağı ise konunun uzmanı olan bir boşanma avukatı ile çalışmaktır.

Sigorta ve Tahkim Hukuku

Her yıl trafiğe çıkan araç sayısındaki artış ile beraber trafik kazalarında da yaklaşık ciddi oranlarda artış olmaktadır...

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suça el konulması, suçun soruşturulması ve suç faili hakkında yasal yaptırımların uygulanmasını konu alan hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

İdare Hukuku, dayanağını Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan bir hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

İflas hukuku, takip bakımından borçlunun bütün malvarlığına gidilmesi ve iflasın sağlanarak elde edilen maldan alacağın temin edilmesine dayanır.

Miras Hukuku

Miras, uzmanlık gerektiren ve teknik detaylara ve yargılama sürecinde de usul işlemlerine ve Müvekkilin talepleri bakımından ise Kanun hükümlerine hakim olmayı gerektiren bir alandır.

Ticaret Hukuku

İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. En kapsamlı mevzuat hükümlerinin bulunduğu bir alandır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, her türlü gayrimenkul yani taşınmaz işlemlerinde tarafların sahip olduğu hak ve yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde ele alan hukuk dalıdır.

Tüketici Hukuku

Kamu yararını korumayı ve bu kapsamda tüketiciyi korumayı amaçlayan tüketicinin korunması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme yapmak ve bir sözleşmenin tarafı olmak hukukun esasını oluşturur. Hak sahibi olan ve fiil ehliyeti bulunan herkes sözleşme yapma özgürlüğünü haizdir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku çalışma yaşamı ve iş ve istihdam koşulları bakımından önem arz eden bir hizmet alanıdır.