Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Yabancı ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku değişik alanları kapsayan bir alandır. Yabancıların ülkemizde vatandaşlık alması, ülkemizde çalışma ve ikamet izinleri, yabancıların mülk edinimi gibi bir dizi konu bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Bu hizmetlerin kanun hükümleri ve uygulama prosedürleri kapsamında takibi ve yapılması bakımından uzman ve yetkin bir avukat yardımından yararlanmak ve danışmanlık hizmeti almak hem işlemlerinizin hızla sonuçlandırılmasını sağlayacak hem de yapılan başvuruların akim kalmasına engel olacaktır.

Vatandaşlık Hukuku Alanında Verilen Hizmetler

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair cari mevzuat çerçevesinde vatandaşlık hukuku kapsamında;

 • Genel anlamda Türk vatandaşlığına başvuru ve vatandaşlığın alınması,
 • İstisnaî anlamda Türk vatandaşlığına başvuru yapılması ve vatandaşlığın alınması,
 • Evlenme yoluyla vatandaşlığın edinilmesi ve buna ilişkin dikkate alınan ölçütler,
 • Vatandaşlığı edinmeye dair başvuruların reddi halinde buna dair işlemlerin iptali ve takibi,
 • Vatandaşlıktan çıkma ve çifte vatandaşlık ve çoklu vatandaşlık hallerine ilişkin iş ve işlemler,


Gibi konularda hizmet sunmaktayız.

Vatandaşlık hukukuna dair iş ve işlemlerinizin en iyi şekilde hızlı ve etkin bir şekilde takibi bakımından hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yabancıların Türk Vatandaşı Olması İçin Gerekenler

Yabancıların Türk Vatandaşlığını edinmesinde 5901 sayılı Kanun farklı koşullara göre değişik kıstaslar belirlemiştir. Buna göre;

Genel Hükümlere Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması  

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 • Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.
 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
 • Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.  


şartları aranmaktadır.

Seçme Hakkı Kapsamında Türk Vatandaşlığını Kazanma

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ana veya babalarına bağlı olarak vatandaşlığı kaybetmiş olan ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişiler seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair şartların varlığının tespitine ilişkin Bakanlığın karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

Kişilerin şahsi durumuna göre ülke vatandaşlığı verilmesinde fayda görünen ve kamu düzeni bakımından risk teşkil etmeyen kişiler hakkında genellikle uygulanan bir vatandaşlık edine yöntemidir.

Kanunda belirlenen koşullarda istisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması da söz konusudur.

Göçmen ve sığınmacı olan kişilerin de 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında Türk makamlarının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaş kabul edilmeleri mümkün olabilmektedir.

İkamet şartıyla veya ikamet şartı aranmaksızın Türk Vatandaşlığının kazanılması.

Evlenme yoluyla belirli koşulları taşıma halinde Türk Vatandaşlığının kazanılması.

Vatandaşlık Başvurusu İçin Uzman Avukat

Başvurularınızın kamu makamları nezdinde hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, başvuruya esas alınan ilkeler çerçevesinde gerekli belge ve evrakın zamanında hazırlanması ve sunulması gibi birçok konuda adınıza avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Haklarınıza dava açmaksızın ulaşmanız veya dava yoluyla haklarınızın takibinin yapılması için OR HUKUK ve DANIŞMANLIK olarak uzman kadromuzla hizmet sunmaktayız. Vatandaşlık ve yabancılar hukuku bu alanda deneyim sahibi olmayı ve süreçleri tam ve eksiksiz bir şekilde takip etmeyi gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda gerekli iş ve işlemler eksiksiz bir şekilde adınıza takip edilmektedir.

Vatandaşlık Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Bu hizmetler için kesin ve net bir ücret vermek yapılacak işlemlerin niteliğine göre biribirinden farkılılıklar taşımaktadır. Yapılacak iş ve işlemlerin kapsam ve özelliğine, hazırlanacak başvuru belgeleri vb. evrakın çeşitlilik ve kapsamına göre talep edilen ücret de değişebilmektedir. Avukatlık hizmetleri için belirlenen Asgari ücret Tarifesi çerçevesinde yapılacak/yapılan iş ve işlemlerin yapısına ve kurumlar nezdinde yapılacak başvurulara göre bu hizmetlerin ücretleri sizlerle müzakere etmek suretiyle belirlenmektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatına ulaşmak için 553 674 85 85 nolu telefonu arayabilirsiniz.