Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Gayrimenkul Hukuku Avukatı
Gayrimenkul Davaları

Gayrimenkul hukuku, her türlü gayrimenkul yani taşınmaz işlemlerinde tarafların sahip olduğu hak ve yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde ele alan hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Genel konular olarak; son yıllarda müteahhitlerin daha çok maketler üzerinden ev satışı yapması. Bu çerçevede müteahhidin evi taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde belirtilen sürede bitirememesi ve alıcıya teslim etmemesi. Evin sözleşmede belirtilen kalitede ya da özellikte olmaması. Sözleşmede belirtilenin üzerinde ek bir ücret talep etmesi. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin sıkı şekil şartlarına bağlı olması. Satın alınacak gayrimenkulün tapu kaydının araştırılması. Kat mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar ve kira ilişkisinde kiracının ve ev sahibinin hak, sorumluluk ve yükümlülükleri gibi hususların özel ve teknik bilgiyi gerektirmesi.

Gayrimenkul Avukatı Hangi İşleri Yapar?

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır ve genellikle müşterilerine gayrimenkul işlemleri, anlaşmaları ve uyuşmazlıkları konusunda danışmanlık hizmeti sunar. Bu nedenle, gayrimenkul avukatı genellikle aşağıdaki işleri yapar:

 1. Gayrimenkul işlemleri: Gayrimenkul avukatı, müşterilerinin gayrimenkul işlemlerinde (satın alma, satma, kiralama, devir, ipotek vb.) onlara danışmanlık yapar. İşlemlerinin yasal ve mevzuata uygun olmasını sağlamak için sözleşme hazırlar ve işlemleri takip eder.
 2. Sözleşme hazırlama: Gayrimenkul işlemleri için gerekli olan sözleşmeleri hazırlar. Bu sözleşmeler arasında satış sözleşmeleri, kiralama sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri ve diğerleri yer alır.
 3. Uyuşmazlık çözümü: Gayrimenkul avukatı, müşterilerinin gayrimenkul uyuşmazlıklarında (örneğin, tapu iptali, tescil davaları, kira davaları vb.) onları temsil eder. Kişilerin haklarını savunmak için yasal işlemleri yapar ve gerektiğinde arabuluculuk yapar.
 4. Danışmanlık: Gayrimenkul avukatı, müşterilerinin gayrimenkul işlemleri ve uyuşmazlıkları hakkında danışmanlık hizmeti sunar.
 5. Tapu işlemleri: Gayrimenkul avukatı, müşterilerinin tapu işlemlerinde (tapu devir, tescil işlemleri vb.) onlara danışmanlık yapar ve işlemleri takip eder.

Gayrimenkul Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Gayrimenkul avukatları, çeşitli gayrimenkul davalarına bakabilirler. Özellikle gayrimenkul ile ilgili yasal süreçlerde hukuki danışmanlık sağlayarak, dava açarak veya savunma yaparak müvekkillerinin haklarını koruyabilirler. Gayrimenkul avukatlarının baktığı bazı davalara şunlar dahildir:

 • Tapu iptali davaları
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
 • Gayrimenkul satışı ve alımı davaları
 • Kira sözleşmesi davaları
 • İpotek davaları
 • Yer teslimi davaları
 • Kat mülkiyeti davaları
 • Haksız işgal davaları
 • Kira artışı davaları

Bu gibi davalarda gayrimenkul avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak, hukuki süreçleri yönetmek ve sonuçlandırmak için gerekli adımları atarlar.

Gayrimenkul Hukukuna İlişkin Çözümlerimize

Tapu iptali ve tescil davası. Eser sözleşmesinde eksik işlerin varlığı ve giderildiğinin ispatı. Eser sözleşmesinde sözleşme dışı iş ve fazla imalat yapıldığını ispatı. Eser sözleşmesinde eserin tespit edildiğinin ispatının kime ait olduğu. Eser sözleşmesinin kurulduğunun ispatı. Eser sözleşmesinde iş bedelinin ödendiğinin ispatı ve savunması. Ayıp ihbarı, ayıbın varlığı ve ihbarı halinde iş sahibinin seçimlik hakları. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde fazla yapılan bölümlerin paylaşımı. Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda zamanaşımı süresi gibi konularda uzman çözümleri sunmaktayız.

Ayrıca bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin çalışmalar yapmaktayız. Bu anlamda mevzuat maddelerinin olaya doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak mümkün olan en kısada çözümü konusunda danışmanlık ve dava takip hizmeti verilmektedir.