Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Makaleler

İlginizi çekebilecek hukuki bilgiler

Malta Kalıcı Oturum Programı (MPRP)

Neden Malta? Neden Malta Kalıcı Oturum Programı Tercih Edilmelidir? Hızlı Sonuç Eksiksiz ve doğru bir başvurunun sunulmasından itibaren 4 ila

Tereke Nedir?

Tereke, ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin mirasını oluşturan her türlü malvarlığı değeridir. Terekeyi aktif olan mallar ile pasif malların

Tedbir Nafakası Nedir?

        “4721 sayılı Türk Medeni Kanunu           III. Geçici önlemler           Madde 169- Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın

Müşteki Nedir?

Müşteki, şikayet eden ya da zarar görmesi sebebiyle başvuruda bulunan kişiyi ifade eder. Ceza muhakemesi bakımından ise müşteki sıfatı, suça

Ev Sahibinin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu           “1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle           a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar           MADDE

Gaiplik Nedir?

Gaiplik, kişiliği sona erdiren bir hal olarak 4721 sayılı TMK’da düzenlenmiştir. Ölümle birlikte kişiliğe son veren bir durumun hukuken tescil

Belirsiz Alacak Davası Nedir?

Belirsiz alacak davası 6100 sayılı HMK ile düzenlenen ve hukukumuza giren bir dava türüdür. Eski kanunda buna ilişkin bir hükme

Alacağın Devri (Temliki) Nedir?

Bir alacak hakkının, borçlunun herhangi bir etkisi olmaksızın el değiştirmesi anlamına gelen alacağın temliki işlemi, alacağı devreden, alacağı devralan ve