Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra takibi, icra dairesine alacaklı tarafından yapılan başvuru ile düzenlenen “Takip Talebi” ile başlatılır ve icra dairesince yapılan inceleme sonrasında borçluya 3 gün içerisinde bir ödeme emri gönderilir.

Ödeme emrine borçlu tarafından, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine itiraz edilebilir.

İcra Takibine İtiraz Süresi Ne Kadardır?

İcra takibine yasal itiraz süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

          Borçlu kusuru olmaksızın yasal ve elinde olmayan bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir. Bu durumda itiraz gecikmiş bir itirazdır.

          Ancak borçlu, zamanında itirazın yapılmasına engel ahlin kalktığı günden itibaren üç gün içinde, mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve dayanaklarını/gerekçelerini bildirmeye ve müteakip fıkra için yapılacak duruşmaya taalluk eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur.

İcra Takibine İtiraz Etmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İtiraz, itiraz gerekçelerini içeren dilekçe ile ya da icra dairesince kayıt altına alınacak şifahi itiraz beyanı ile yapılabilir.

          İtiraza esas belgeler ve borcun yokluğuna dair veya mevcut olmadığına dair belgeler mevcutsa bu belgeler de itiraza eklenir ve İcra Dairesine sunulur.

İcra Takibine İtiraz Etmenin Sonuçları Nelerdir?

          *İcra ve İflas Kanunu Md. 66 gereğince süresi içerisinde usulüne uygun itiraz, takibi durdurur.

          * İtiraz müddetinde değilse alacaklının talebi üzerine icra memuru takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder.

          * Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur.

          *Borçlu itirazında imzayı reddetmişse alacaklı derhal icra dairesinden tatbike medar imzaların celbini isteyebilir.

          *İtiraz sonucunda duran takip için alacaklı süresi içerisinde itirazın iptali davası açmak durumundadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler