Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Sigorta ve Tahkim Hukuku

Her yıl trafiğe çıkan araç sayısındaki artış ile beraber trafik kazalarında da yaklaşık ciddi oranlarda artış olmaktadır. Trafik kazaları nedeniyle; malvarlığında, kazazedenin kendisinde veya yakınları nezdinde maddi ve manevi zararlar oluşabilmektedir. Bu durumda bir tazminat talebinin doğmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tazminat taleplerinizi bir hak kaybına uğramadan alabilmek için uzman bir trafik kazası avukatı ile çalışmak yararınıza olacaktır.

Sigorta Hukuku Nedir?

Sigorta, sigortalının prim ödemesi karşılığında gerçekleşme olasılığı olan kaza, yaralanma, yoksun kalma gibi zararların giderilmesini amaçlayan düzenlemedir. Bu sigortalı kişiler ile sigorta şirketleri arasında oluşan hukuki ilişki ve sigorta şirketlerinin çalışmalarını düzenleyen kurallara da SİGORTA HUKUKU denmektedir.

Sigorta Hukuku Davası Nedir?

Sigorta hukuku davası sigorta hizmetini satın alan kişi ile sigorta şirketleri arasında doğan uyuşmazlıklara denmektedir. Sigorta hukuku davalarında en sık karşılaşılan uyuşmazlık türü zararın oluşmasında sigortalının kusuru olduğunu iddia ederek sigorta şirketlerinin poliçede belirtilen teminat tutarlarını ödemekten kaçınmasından yada yetersiz ödeme yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Trafik Kazası Kusur Oranı Nedir?

Trafik kazaları ölümlü trafik kazası, yaralanmalı trafik kazası ve maddi hasarlı trafik kazası olarak 3 şekilde sonuçlanmaktadır. Bu kazalar araç sürücülerinden kaynaklı olabildiği gibi yayalardan kaynaklı kazalar da olabilmektedir. Araç sürücüleri kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma gibi nedenlerden ötürü trafik kazasına sebep olurken yayalar da yola kontrolsüz çıkma, yaya geçitlerini kullanmama gibi hatalar yapabilmektedirler.

Trafik kazası kusur oranı meydana gelen kazanın gerçekleşmesinde tarafların sorumluluk oranlarını belirlemektedir. Bu kusur oranlarına kaza yapan tarafların uzlaşma sağlayarak tuttukları tutanaklar, olay yerinin farklı açılardan fotoğrafları ve tanık beyanlarının incelenmesi sonucu karar verilir. Eğer taraflar kendi aralarında uzlaşamıyorsa olay yerine çağrılan polis veya jandarma tarafında tutanak tanzim edilir. Polis tutanağında yazan kusur maddeleri tarafların kusur oranlarını göstermektedir.

Trafik Kazasında Hasarı Kim Karşılar?

Trafik kazalarında hasarı kim karşılar sorunu en çok akla gelen sorulardandır. Bunun cevabı kazanın nasıl olduğu incelenmesi sonucunda verilebilir. Sigorta şirketleri maddi hasarlı kazalarda karşı aracın kazadaki kusuruna oranla hasar tazminatı ödemesi yapmaktadır. Yapılan ödemenin yetersiz olması yada yan sanayi ürünler kullanılarak aracın orijinalliğinin bozulması durumunda uzman bir trafik avukatı yardımıyla hasar tazminatı ödemesi karşı sigorta şirketinden kusur oranınca tazmin edilir.

Trafik Kazalarına Bağlı Tazminat Talepleri Nelerdir?

Trafik kazaları nedeniyle; malvarlığında, kazazedenin kendisinde veya yakınları nezdinde maddi ve manevi zararlar oluşabilmektedir. Bu anlamda trafik kazası tazminatı; hem bedensel hem de malvarlığı zararlarını ifade etmektedir. Bu zararlar, ilgililerden (araç sürücüsü, sahibi, işleteni ve sigorta şirketinden, güvence hesabından) istenebilmektedir.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında uzman bir trafik kazası avukatı ile çalışmanız yararınıza olacaktır.

Trafik kazası tazminatı, haksız fiil hukuki sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak, zamanaşımı, mahkemenin yetkisi, tazminatın miktarı gibi hususlarda sonuçlar doğmaktadır.

Trafik kazalarına bağlı tazminat taleplerini 2 başlık altında toplamak mümkündür.

  • Kişinin Yaralanması ve Ölümüme Bağlı Maddi /Manevi Tazminat Talepleri
  • Araçtaki Zarardan Kaynaklı Maddi Tazminat Talepleri

Kişinin Yaralanması ve Ölümüme Bağlı Maddi / Manevi Tazminat Talepleri

Trafik kazası nedeniyle; yaralanma veya sakat kalma (maluliyet) halinde, kısa süreli veya ömür boyu kişilerin çalışamaması ya da çalışamayacak olmalarına bağlı zararları oluşmaktadır. Yine bu süreçteki tedavi masrafları da diğer zarar kalemini oluşturmaktadır. İşte bu anlamda, çalışamamaktan veya iş gücü kaybına uğramaktan veya ekonomik geleceğin sarsılmasından ve kazanç kaybından kaynaklanan zarar ile tedavi giderleri maddi tazminat olarak talep edilebilmektedir. Maddi tazminat taleplerinizde bir hak kaybına uğramama adına uzman trafik kazası avukatı ile yola çıkmanız önemlidir.

Yaralanan ve sakat kalan kişiler ile ağır bedensel yaralanma halinde yakınları yaşadıkları elem, üzüntü ve ıstırap nedeniyle de manevi tazminat isteyebilirler.

Trafik kazasında ölüm meydana gelmiş ise sigortadan para alma mümkündür. Bu anlamda ölenin yakınlarının açabileceği tazminat davaları şunlardır.

  • Destekten yoksun kalma tazminatı (ölen kişinin desteğinden yoksun kalma tazminatı),
  • Ölüm öncesi tedavi giderleri,
  • Cenaze ve defin masrafları

Gibi zararların tazminini ilgililerden talep edebilirler.

Bunlara ilaveten, ölen kişinin yakınları yaşadıkları elem, üzüntü ve ıstırap nedeniyle de manevi tazminat talep edebilmektedirler.

Yaralamalı trafik kazalarında ise istenebilecek tazminatlar şu şekilde sıralanabilir.

  • Sürekli iş göremezlik tazminatı,
  • Geçici iş göremezlik tazminatı,

Araçtaki Zarardan Kaynaklı Maddi Tazminat Talepleri

Trafik kazası sonucunda araçta meydana gelen her türlü zararın ilgililerden tazminine yönelik talepler bu kapsamda değerlendirilir.

Araç Değer Kaybı Zararı Nedir?

Değer kaybı; trafik kazası sonucu hasar gören aracın, onarılmasına rağmen, piyasa değerinde oluşan azalma olarak ifade edilebilir. Yani, aracın trafik kazası sonrası hasarlanıp, onarılması sonrası değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkindir. Bu anlamda aracın kaza tarihinden önceki ikinci el satış değeri ile aracın tamir edildikten sonraki ikinci el satış değerleri arasındaki fark değer kaybını gösterir. Değer kaybı tazminat tutarı, hasarın niteliğine, aracın üretim yılına, marka, model ve kilometresine göre değişebilmektedir. Bu anlamda karşı tarafın zorunlu mali sorumluluk sigorta şirketinden talep edilecek değer kaybı tazminatının miktarının belirlenmesi önemli olacaktır. Bu miktarın belirlenmesinde bir trafik kazası avukatının uzmanlığı her zamana lehinize olacaktır.

Hasar Bedeli Nedir?

Hasar bedeli; kazalı araçta oluşan teknik nitelikteki zararın giderilmesi ile onarım giderlerine ilişkindir. Bu anlamda, aracın kullanıma hazır eski haline giderilmesi için yapılan tamir ve parça değişimi giderlerini kapsamaktadır.

Hasar Farkı Bedeli Nedir?

Sigorta şirketleri; hasara uğrayan araçlar için tazminat ödemek yerine aynen tazmin olarak ifade edilebilen, aracın onarımının anlaşmalı bir serviste gerçekleştirilerek, onarılmış şekilde teslim edilmesini ve tazminatın onarımı gerçekleştiren servise yapılmasını tercih edebilmektedirler.

Sigorta şirketleri, aynen tazmin yöntemini benimsedikleri durumda, anlaşmalı servislerde aracın tamir edilmesinde olduğu gibi verilen hizmetin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ve bunu kontrol etmek zorundadırlar. Yapılan onarım işinin sigortalı veya zarar görenin hakkını ihlal edecek şekilde yerine getirilmiş olması şirketin sorumluluğundadır. Örneğin, değiştirilmesi gereken bir parça için onarım yapılması, onarılmasının mümkün olmaması nedeniyle “eşdeğer” veya “orijinal” parça ile değiştirilmesi gereken parçanın aynı kalitede olmayan parçalarla değiştirilmesi, işçiliklerin gereği gibi yapılmaması, boyanan parçalarda orijinal boya ile farklılık bulunması gibi…  Sigorta şirketinin, mevzuata uygun olarak hizmet verilmesi ve onarımların layığı ile yapılması konusunda servisle anlaşma yapmış olması, açıklanan konulardaki eksikliklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Yasal haklarınız ve tazminat taleplerinizle ilgili olarak herkesin herşeyi bilmesi, ya da bu konularda izlenecek yollar hakkında bilgi sahibi olması mümkün olmayabilir. Bu tür talepleriniz için uzman bir trafik kazası avukatı ile yola çıkmanız tavsiye edebileceğimiz en önemli konu olmaktadır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı B.2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında;

“Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya yeniden kullanılabilir parça ile değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir. Bu paragraf uygulaması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez” hükmü yer almaktadır.

Anılan hükme göre hasarlı aracın öncelikle tamir edileceği, onarımın mümkün olmaması durumunda hasara uğrayan parçanın eşdeğer parça ile değiştirilmesi, eşdeğer parçanın mevcut olmaması halinde ise yenisi (orijinali) ile değiştirilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, uygulamada özellikle Trafik sigortalarında onarımı mümkün olmayan parçaların “eşdeğer” veya “orijinal” parça yerine, mevzuata aykırı olarak aynı kalitede olmayan veya “yan sanayi” olarak tabir edilen parçalarla değiştirilebildiği görülmektedir. Bu durumda sigorta şirketinden “hasar farkı bedeli” talep edilebileceği gibi “uygun parçanın takılması” da talep edilebilir.

Trafik Kazalarına Hangi Avukatlar Bakar

Trafik kazası tazminatı davaları son derece hassas olup bu konu hakkında  trafik kazası uzmanı bir avukat ile hukuki sürecin yürütülmesi daha sağlıklı olacaktır.

Trafik kazası avukat ücretleri konusunda bilgi almak için bize yazabilirsiniz.

Trafik Kazasında Uzman Avukatın Önemi Nedir?

Trafik kazalarından kaynaklı tazminatların alınabilmesi için avukatlık bürolarından destek almak mağdurun kendi tercihi olmaktadır. Ancak aşağıda tazminat ödemesini alırken yaşanabilecek olası hak kayıpları ve ekstra mağduriyetler belirtilmektedir;

  • Kişinin kendisinin başvurusu sonrası sigorta şirketlerinden alınan ödeme ile uzman trafik avukatıyla takip edilen ve Sigorta Tahkim Komisyonu aşamasından sonra kesin karar neticesinde alınan tazminat ödemesi arasında ciddi fark olmaktadır.
  • Kişinin kendi başvururken sunması gereken evraklarda eksiklik yada bilgilerde yanlışlık olması durumunda süreç daha da uzayacak ve alınacak ödeme miktarı oluşan vakit kaybından dolayı değer kaybedecektir.
  • Uzman avukatla çalışıldığında tüm bu sigortaya başvuru ve tazminat davası sürecinden sonra reel değer kaybını alınacak, ayrıca aracınızın tamir sürecinde yaşamış olduğunuz ticari kazanç kaybı yada araç mahrumiyeti tazminatı dosyalarınız da vakit kaybetmeden hazırlanarak bir kez daha mağduriyet yaşamanızın önüne geçilmiş olmaktadır.

Görüldüğü gibi konunun uzmanı trafik avukatıyla çalışmak hem vakitten hem de tanzim edilen tazminat miktarından kazanç sağlamaktadır. Uzman trafik avukatınız sayesinde trafik kazasından sebepli yaşadığınız mağduriyetin devamını tazminat aşamasında yaşamamanız açısından önem arz etmektedir.

Ölümlü Trafik Kazanlarında Talep Edilecek Tazminatlar

Trafik kazaları ölümlü trafik kazası, yaralanmalı trafik kazası ve maddi hasarlı trafik kazası olarak 3 şekilde sonuçlanmaktadır. Kaza sonucunda ölümle neticelenen trafik kazalarında talep edilecek tazminat çeşitleri; Destekten yoksun kalma, hastanede veya evde tedavi/bakım hizmetleri, Cenaze ve defin giderleri, Aracın uğradığı zararın tazminatı ve Manevi tazminat olarak sayılabilmektedir.

Ölümlü kazanın meydana geliş şekli incelenerek verilen kusur oranları çok önemlidir. Çünkü vefat edenin yakınları destekten yoksun kaldıklarında sigorta şirketinden bu kazada verilen kusur oranınca tazminat talep edebilmektedir. Bu hakkın en temel özelliği vefat edenin kişiliğine bağlı olmaksızın doğrudan destekten yoksun kalan kişilere tanınmış hak olmasıdır. Söz konusu tazminatın amacı kişilerin vefat ile sonuçlanan kaza olayından önceki hayatlarına devam etmelerini sağlamak, sosyal ve ekonomik düzeylerini vefat olayından sonra bir nebze de olsun gidermektir.

Trafik kazası olay yerinde yaralamalı başlayıp yaralı kimse hastaneye kaldırılarak yapılan tüm bakım ve tedavilere rağmen vefat etmesi sonucunda tüm bakım ve tedavi masrafları da sigorta şirketinden tazmin edilir.

Kimler Dava Açabilir?

Ölümlü trafik kazası sonucunda vefat eden kişinin yakınlarının şahsında destekten yoksun kalma tazminatını tazmin etme hakkı doğar. Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan çocuğu, eşi veya anne babası olabileceği gibi komşusu, gelini veya bir arkadaşı da olabilmektedir. Burada önemli olan destekten yoksun kalan kimsenin bunu ispatlaması istenmektedir.

Trafik Kazası Dava Süreçleri

Kaza yapan kişilerin veya yakınlarının kazadan sebep ortaya çıkan mağduriyetlerinin maddi ve manevi anlamda giderilmesi amacıyla kanunda belirtilen şartlara göre birçok haklar tanınmıştır. Bu haklar maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü kazalar olarak sonuçlanan trafik kazalarına göre incelenebilmektedir.

Trafik kazalarında kurum veya kişilere karşı tazminat davası açılabilmektedir. Trafik sigortası kapsamında sigorta ettiren kişilerce 3. Kişilere verilen zararların giderilebilmesi için teminat tutarında olan tazminatlar sigorta şirketleri tarafından ödenmektedir. Dikkat edilmesi gereken ise kazada tarafların kusur oranlarınca ödeme yapılacağıdır. Örneğin karşı aracın %75 kusurlu olduğu müvekkil aracın %25 kusurlu olduğu tespit edilen kazaya yönelik talep edilen tazminat müvekkilin toplam hasar miktarının %75’ini kapsamaktadır. Dolayısıyla tazminat talep ederken kusur miktarını da göz önünde bulundurmak ve kusur oranınca talep etmek esastır.

Karşı aracın trafik sigortası dahilinde poliçede belirtilen üst limite kadar tazmin edilebilir, ancak trafik sigortası kapsamınca ödenecek sigorta bedeli sınırlıdır. En üst limit tazmin edilmesine rağmen hasarı karşılamaya yetmediği durumlar olabilmektedir. Bu durumda karşı aracın kaskosu olması durumunda ek teminat olarak yer alan İhtiyari Mali Mesuliyet kapsamında tazmin edilebilir. Karşı aracın kaskosunun olmadığı durumlarda ise araç sahibi ve araç sürücüsünden kalan tazminatın ödenebilmesi için dava yoluna gidilebilir. Doğrudan trafik kazasına sebep olan kişiler olabildiği gibi bazı durumlarda da olay yerinde bulunan ve kazaya sebep olan 3. Kişilere karşı da dava süreci olabilmektedir.

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası

En az bir motorlu aracın taraf olduğu trafik kazası maddi hasarlı, yaralanmalı yada ölümle sonuçlanmaktadır. Meydana gelen kaza neticesinde araba, tekne, arazi vb. maddi unsurlarda oluşan zarar ile yaralanma yada ölüm olması halinde oluşan bedensel hasarların giderilebilmesi için zarara uğrayan kişi tarafından kazada sorumlu bulunanlara karşı açılan davaya maddi ve manevi tazminat davası denmektedir.

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Trafik kazası maddi ve manevi tazminat davası açılmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de zamanaşımı süresidir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. Maddesinde “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.“  olarak belirtilmiştir. Şöyle ki kaza gerçekleşmiş ve kaza sorumlusunun öğrenildiği tarihten itibaren zamanaşımı süresi 2 yıl, kaza gerçekleşmiş ancak sorumlu henüz öğrenilemediği durumlarda 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Trafik Kazası Sebebiyle Tazminat Davasını Kimler Açar?

Yaşanan trafik kazasında herhangi bir yaralanma durumu yoksa ve yalnızca maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş ise aracın onarımı, onarım sonrası araçta oluşan değer kaybı ve tamir süresince aracınızdan mahrum kaldığınız sürede yaşadığınız maddi/ticari kayıplar için dava açılabilmektedir. Başvuru için araç ruhsat sahibi yada aracı kazalı halde tüm tazminat alacaklarıyla birlikte satın alan kişi tarafından tazminat davası açılabilmektedir.

Trafik kazasında yaralanma meydana gelmiş ise yaralanan kişi bizzat başvurarak maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir. Yaralanan kişi raporlu kaldığı süre boyunca yaşadığı maddi kazanç kaybıyla ilgili maddi tazminat, trafik kazasından dolayı yaşanan psikolojik stres ve üzüntüden dolayı da manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.

Yaralanmalı kaza sonrasında kalıcı bedensel hasar meydana gelmiş ise yaralı kişi bizzat tazminat davası açabileceği gibi yaralanan kişinin anne, baba, eş, çocuklar gibi yakınları da manevi tazminat davası açabilmektedir. 

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında ise yaşarken destek verdiği kişiler maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir. Vefat eden kişi evli ise eşi ve çocuklarına, evli değil ise anne ve babasına destek verdiği kabul edilerek ölenin desteğinden faydalandıklarını ispatlamak zorunda değillerdir. Ancak destek verdiği kişiler aile ile sınırlı olmamakla birlikte komşusu, arkadaşı, nişanlısı da vefat eden kişinin desteğinden yararlanıyor olabilmektedir. Bu durumda bu kişilerin aldığı destekleri ispatlaması gerekmektedir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kimlerle Açılabilir?

Trafik kazası nedeniyle açılabilecek maddi ve manevi tazminat davası kaza sorumlularına karşı açılmaktadır. Ancak kazaya bizzat sebep olan kişiler dışında da tazminat sorumluları vardır.

Trafik kazasında sorumlu olan araç sürücüsüne ve aracın işletenine de tazminat davası açılabilmektedir. 2913 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesinde ”İşleten; Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya tehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.”  olarak belirtildiğinden trafik kazası sebebiyle tazminat sorumluluğu vardır.

Trafik kazasına karışan aracın Trafik Sigorta Şirketi (Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) veya kasko poliçe kapsamında İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Kasko Şirketi sigortalısının kusurlu olduğu her türlü trafik kazasında üçüncü şahıslara veya  malvarlıklarına verilen zararları kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür.

Ofisimize 0553 674 85 85 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.