Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

En İyi Miras Avukatı

Miras Hukuku, Özel Hukuk alanının en önemli konuları arasında yer almaktadır. Bir kişinin ölümü sonrasında bıraktıklarına dair mirasta hak sahibi olanların hukuki açıdan hak ve taleplerine dair işlemler ile ölüme bağlı tasarrufları belirleyen bir hukuk dalıdır. Miras Hukuku, tasarrufların niteliğine ve ölüm sonrasında malvarlığı değerlerinin hak sahipleri arasında paylaşımı bakımından önem arz eder.

Ölüme bağlı olarak yapılan ve yapılması gereken işlemler bakımından size yol gösterecek ve haklarınızı edinmenizi sağlayacak ya da ölen yakınınızın yaptığı ölüme bağlı tasarrufların yerine getirilmesi yönüyle hukuki yardım almak gereklidir. Miras avukatı, bu işlemler sırasında size kılavuzluk yapan, ölüme bağlı olarak haklarınızı edinmenizde size yol gösteren ve ölen kişinin de ölümüyle birlikte yapılmasını arzu ettiği malvarlığına dair işlemleri yürütmede hukuki danışmanlık sunan bir avukattır.

Miras, uzmanlık gerektiren ve teknik detaylara ve yargılama sürecinde de usul işlemlerine ve Müvekkilin talepleri bakımından ise Kanun hükümlerine hakim olmayı gerektiren bir alandır.

Bu alanda OR Hukuk olarak hizmet sunmaktayız. Miras alanında uzmanlık ve deneyimlerimizle size danışmanlık sunmaya ve hukuki her türlü yardımı yapmaya hazırız. OR Hukuk deneyimini size en iyi şekilde yaşatmak için hukuki bilgimizle yanınızdayız.

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Ölen kişinin sahip olduğu mal ve değerler bakımından 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen tedbirlerin alınması, veraset belgesi (mirasçılık belgesi) başta olmak üzere mal paylaşımı ve ölüme bağlı tasarrufların gecikmeksizin yapılarak ölümden sonra ortaya çıkan durumun gereklerinin kanun çerçevesinde yerine getirilmesinde Miras Avukatı hukuki destek vermek ve hukuki danışmanlık sunmak amacıyla görev yapar.

Ölüm, sonuçları itibariyle hukuki bazı işlemlerin yapılmasını da gerektiren insani hem de hukuki bir durumdur. Bu insani durumun sonuçları bakımından Miras Hukuku çerçevesinde birtakım yasal gereklilikler de yerine getirilir.

Bu yasal iş ve işlemlerin ölümle birlikte yapılması bakımından Miras Avukatları görev yapar.

Ankara Miras Avukatı

OR Hukuk, Ankara’da faaliyet gösteren alanında uzman ve yetkin avukatları bünyesinde istihdam eden bir Avukatlık Bürosu’dur. Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlarımızca kurulan ve Özel Hukuk ve bu alanın en önemli parçası olan Miras Hukuku alanında ağırlıklı olarak çalışmalar yürüten bir hukuk bürosudur.

Miras Hukuku alanında deneyim sahibi, mirasa ilişkin yasal süreç ve usul işlemleri konusunda uzman bir kadroyla hizmet sunmaktayız.

Güvenilir Miras Avukatı

Avukatlık, güven üzerine kurulu ve Müvekkille ilişki bakımından da karşılıklı olarak mutabakat ve özenin egemen olduğu bir meslektir. Avukatlığın insanlar arası ilişkilerin modern çağda geldiği durum itibariyle de güven sorunu yaşayan kişilerce de yürütülebildiği ve mesleğin genel ilkeleri ile bağdaşmayan kişilerin avukat olabildiği ve Baro’nun mesleki denetiminin yetersiz kaldığı günümüzde “Güvenilir Miras Hukuku Avukatı” denildiğinde size başarıyla hizmet sunmak bakımından “OR Hukuk” olarak yanınızdayız.

“Güven”, Büromuz hizmetleri bakımından bir kelimeden ibaret bir kavram olmayıp, sizinle kurduğumuz ilişkinin tamamına yansıması gereken bir tutumu ifade etmektedir. Bizim açımızdan güven, sorumluluk almayı ve üstlenilen işi gereklerine uygun yapmanın da başka bir adıdır.

Miras Anlaşmazlıkları İçin Avukat

Ölümle birlikte hak sahibi olan ölenin yakınları yönüyle malvarlığı değerlerinin paylaşımı en önemli konuların başında gelmektedir.

Ölümden önce yapılan ve “muvazaalı olduğu değerlendirilen tasarruflar” konusundaki anlaşmazlıklar, “ölenin sağlığında yaptığı ve mal paylaşımına etki ederek hakları olumsuz etkileyen tasarruflar, saklı payların edinilmesiyle ilgili sorunlar, mirastan çıkarma, mirasın reddi, mirasta istihkak davası, terekenin reddi, mirastan feragat, miras payının devri, miras paylaşım sözleşmesi” gibi konular Miras Hukuku alanının bir parçasıdır.

Her türlü miras anlaşmazlığında sorunun tespiti ve haklarınızın korunması bakımından bize başvurmaktan çekinmeyin. Anlaşmazlıkların belirlenmesi ve izlenecek usulün belirlenerek haklarınıza kavuşmanız bakımından size hukuki destek vermeye çalışmaktayız.

Miras Hukuku İçin Uzman Avukat

Ankara Barosuna kayıtlı uzman kadrosuyla Büromuz geniş bir hizmet alanında miras hukuku uzmanlığı dahil hizmet sunmaktadır. Alanında uzmanlık ve deneyim temel yaklaşımımız olmakla birlikte hukuki konularda her zaman yeni yöntemleri benimsemeyi ve yargılama sürecindeki yeniliklere intibak etmeyi temel hedef olarak kabul eden Büromuz Müvekkillerimize güvene dayalı olarak hizmet sunmaktadır.

Miras Hukuku alanında Uzman Avukat kadromuzla bize her zaman başvurabilirsiniz.

Miras Avukatı Ücretleri | 2023

Avukatlık, kamu hizmeti niteliği bulunan ve koşulları kanunla belirlenmiş, mesleki ilkeleri olan ve evrensel etik ilkelere tabi bir meslektir. Bu sebeple avukatlık ücretleri de asgari olarak belirlenmiş olup, ücretsiz hizmet sunumu yasayla belirlenen belirli hallerde söz konusu olan ve avukatlık ücret tarifesi bakımından ise ekonomik değişkenlerin mutlaka gözetilmesi gereken bir niteliğe sahiptir.

Ülkemizin son yıllarda yaşadığı enflasyon sorunu, paranın değer kaybı, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde dönemsel olarak yapılan düzenlemeler gibi etkenler ücretleri belirlemektedir.

Miras avukatlığı bakımından ise yapılan işin kapsamı ve niteliği, davaya konu ya da mirasa esas malvarlığı değerlerinin büyüklüğü, anlaşmazlığa taraf olan kişi sayısı, anlaşmazlık konularının kapsamı ve niteliği gibi bir dizi unsur etkilidir. Bütünü bu konular bizimle çalışmaya karar verdiğinizde sizinle birlikte değerlendirilmekte ve asgari ücret tarifesi de esas alınarak piyasa koşulları da gözetilerek en uygun şekilde Avukatlık Ücreti belirlenmektedir.

Bu nedenle dosya kapsamı ve anlaşmazlığın niteliği analiz edilmeden buna dair genel bir ücret belirlemesi yapmak mümkün değildir.

2 yanıt

  1. Merhaba,Benim size bir konu hakkında danışmam gerek.Kayinpederimden 3 daire 3 dükkan miras kaldı 3 erkek kardeş ve anneleri hayatta olduğu için 4 mirasçı var toplam,kira gelir gider olarak eşimin amcası ilgileniyor ve biz 17 yıldır sadece iki kez kira aldık banka yoluyla,esimin ailesi direk elden almışlar kiraları.benim sorum bu konuda ne yapabilirim ve sadece bir tek mirasçı olarak satış isteyebilirmiyirm.
    Teşekkürler saygilar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler