Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Sahte Fatura Nedir, Niçin Kullanılır, Kullanmanın Sonuçları Nelerdir?

Sahte fatura nedir, ne için kullanılır, kullanmanın sonucu nedir, yaptırımla karşılaşıldığında ne yapılabilir gibi hususlar yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Sahte Fatura Nedir?

Fatura, bir mal veya hizmetin tesliminde düzenlenir. Herhangi bir mal veya hizmet teslimi olmadığı halde, mal veya hizmet tesliminde bulunulmuş gibi düzenlenen fatura sahte faturadır. Sahte faturanın başka bir çeşidi de muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, faturadır. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge durumunda bir mal veya hizmet teslimi vardır, ancak teslim edilen mal ve hizmet miktarı veya tutarı eksik veya fazla gösterilir.

Sahte Fatura Niçin Kullanılır veya Düzenlenir?

Sahte faturayı düzenleyenler, düzenledikleri fatura tutarı üzerinden belli bir oranda (%3, %5 gibi) gelir elde ederler. Bu geliri elde etmek için fatura düzenlerler.

Kullananlar ise, maliyetlerini-giderlerini artırıp gelir veya kurumlar vergisi matrahını ve tutarını azaltmak veya indirim konusu yaptıkları katma değer vergisi tutarını artırmak için, yani az vergi ödemek için fatura kullanırlar.

Kullanmanın veya Düzenlemenin Sonuçları Nelerdir?

Faturayı sahte olarak düzenlediği tespit edilenler hakkında vergi tekniği raporu ve akabinde vergi inceleme raporları düzenlenir. Düzenledikleri fatura tutarı üzerinden, Danıştay içtihatlarına göre genellikle %2 komisyon geliri elde ettikleri sonucuna varılarak, elde edilen komisyon geliri üzerinden gelir, gelir geçici ve katma değer vergisi tarhiyatları yapılır, aynı zamanda bunlar üzerinden 3 kat vergi ziyaı cezası kesilir.

Kullananlar hakkında ise, bu faturayı sahte olarak düzenleyenler hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarından hareketle düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla, kullandıkları sahte faturalara ait katma değer vergisi indirimlerini reddedilerek kullandıkları faturanın katma değer vergisi kadar bir tarhiyat yapılır. Bunun üzerinden 1 veya 3 kat vergi ziyaı cezası kesilir. Ayrıca, kullanılan sahte fatura oranı dikkate alınarak, maliyetlerini artırıp artırmadığına bakılıp gelir veya kurumlar vergisi beyanı yeniden düzenlenip gelir, gelir geçici veya kurumlar ve kurum geçici vergi tarhiyatları yapılır. Ayrıca bunlar üzerinden yine 1 veya 3 kat vergi ziyaı cezası kesilir.

Son zamanlarda sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullandığı tespit edilenler hakkında direk vergi incelemesi yapılıp cezalı tarhiyat salınmamaktadır. Bunun yerine, açıklama yapması istendikten sonra düzeltme beyannamesi verip, sahte olduğu belirtilen faturalara ait katma değer vergilerinin beyannamelerden çıkarılması istenilmektedir.

Peki, sahte fatura kullanma nedeniyle düzeltme beyannamesi istenince ne yapılmalıdır?

Bu durumda mükelleflerin izleyebileceği üç yol vardır:

Ya düzeltme beyannamesi verip, sahte olduğu ileri sürülen faturalardaki katma değer vergisi indirimlerini çıkarmak.

Ya ihtirazı kayıtla düzetme beyannamesi verip sahte olduğu ileri sürülen faturalardaki katma değer vergisi indirimlerini çıkartıp bunları dava konusu etmek.

Ya da herhangi bir düzeltme beyannamesi vermeden bekleyip vergi idaresi resen cezalı tarhiyat yaptıktan sonra dava açmak.

Birinci yolda mükellef vergi dairesinin “sahte fatura kullandın” iddiasını kabul ederek sahte olduğu belirtilen faturalardaki katma değer vergilerini vergi ziyaı cezasıyla birlikte vergi dairesine öder.

İkinci durumda, mükellef vergi idaresinin sahte fatura kullanma iddiasını kabul etmeyerek, gecikme faizinin giderek artmaması için, ihtirazı kayıt koyarak düzeltme beyannamesi verir. Bu düzeltme beyannamesi üzerine tahakkuk eden vergi ve cezalar için sonrasında 30 günlük süre içinde Vergi Mahkemesi’nde dava açar.

Üçüncü halde ise, mükellef hareketsiz kalır. Düzeltme beyannamesi vermez. Bunun üzerine mükellef hakkında vergi inceleme raporu düzenlenip cezalı tarhiyatlar yapılır. Cezalı tarhiyatlara karşı 30 günlük süre içinde Vergi Mahkemesi’nde dava açar.

Sahte Fatura Hangi Suçu Oluşturur? Cezası Nedir?

Sahte fatura düzenleme ve bilerek kullanma Vergi Usul Kanununa muhalefet suçunu oluşturur. 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasını gerektirir.

Sahte Fatura Düzenleme Suçunun Cezası Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Sahte fatura düzenleme, dolayısıyla Vergi Usul Kanununa muhalefet suçu para cezasına çevrilmez.

Sahte Faturada Pişmanlık İndirimi Var Mıdır?

Sahte fatura düzenleme suçunda pişmanlık İndirimi yeni yapılan yasal değişiklikle hukuk sistemimize girmiştir. Tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.

Sahte Faturada HAGB Verilebilir mi?

Sahte fatura cezası ertelenmez. Çünkü cezanın altı sınırı 3 yıldır. Bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) gibi bir durum söz konusu olamaz.

Profesyonel Hukuki Yardım

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullanma veya düzenleme isnadıyla karşılaşan mükelleflerin nasıl hareket edecekleri çok önemlidir. Kat kat cezalarla ve vergilerle karşılaşmanın yanında haklarında ceza davaları da açılacaktır. Bunlara karşı profesyonel destek almaları çok elzemdir. Hem Vergi Mahkemeleri’nde, hem de Asliye Ceza Mahkemeleri’ndeki davalarının vergi hukuku yanında ceza hukuku bilgisi ve tecrübesi olan kişilerce takip edilmesi davaların sonucunu direk etkileyecektir. Bu manada, bilgi birikimi yanında tecrübeye de sahip alanında uzman ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

“Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanmanın Yaptırımı ve Dava Açılması” başlıklı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler