Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanmanın Yaptırımı ve Dava Açılması

Sahte fatura düzenleme nedir, sahte fatura düzenlendiğinin tespiti halinde neler yapılır?

Sahte Fatura Düzenleme; gerçek bir mal ve/veya hizmet satışı olmadığı-halde sanki o mal ve/veya hizmet satışı yapılmış gibi fatura düzenlenmesidir.

Sahte fatura düzenlenmesi halinde, vergi idarelerince, sahte fatura düzenleyenlere, düzenlenen sahte fatura tutarının genellikle %2’si oranında gelir vergisi tarhiyatı yapılmaktadır. Bununla birlikte katma değer ve gelir geçici vergi tarhiyatları yapılır ve bunların üzerinden de 3(üç) kat vergi ziyaı cezası kesilir.

Ayrıca, 213 sayılı VUK’na muhalefetten ötürü sahte faturanın düzenlendiği yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak ceza davası açılması yoluna gidilir.

Sahte fatura düzenleme nedeniyle tarhiyat yapılması halinde ne yapılabilir?

Sahte fatura düzenleme nedeniyle tarhiyat yapılması halinde mükellefler;

  • Sahte belge düzenlemedikleri,
  • Satışlarının gerçek olduğu,
  • Satış yapacak işgücü ve iş hacimlerinin mevcut olduğu

iddialarıyla 30 gün içinde yetkili Vergi Mahkemesi’nde dava açmalıdırlar.

Sahte fatura kullanma nedir, sahte fatura kullanıldığının tespiti halinde neler yapılır?

Sahte Fatura Kullanma; gerçek bir mal ve/veya hizmet alışı olmadığı halde sanki o mal ve/veya hizmet alışı yapılmış gibi fatura alınmasıdır.

Sahte fatura kullanılması halinde, vergi idarelerince, sahte fatura kullananlara, alınan sahte faturalara ilişkin KDV indirimlerinin reddi suretiyle genellikle 3 kat (bazen de 1 kat) vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatı yapılır. Nadiren de olsa, sahte fatura kullanıp giderlerini artırdığından dolayı, sahte fatura tutarlarının giderlerden çıkarılması suretiyle vergi ziyaı cezalı gelir (kurumlar) ve gelir geçici vergi tarhiyatı yapılır.

Ayrıca, 213 sayılı VUK’na muhalefetten ötürü sahte faturanın düzenlendiği yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak ceza davası açılması yoluna gidilir.

Sahte fatura kullanma nedeniyle tarhiyat yapılması halinde ne yapılabilir?

Sahte fatura kullanma nedeniyle tarhiyat yapılması halinde mükellefler;

  • Sahte belge kullanmadıkları,
  • Alışlarının gerçek olduğu,
  • Ödemelerin banka veya resmi kanallar aracılığıyla yapıldığı,
  • Alışlarının satışlarıyla ve faaliyet alanlarıyla uyumlu olduğu

iddialarıyla 30 gün içinde yetkili Vergi Mahkemesi’nde dava açmalıdırlar.

Sahte fatura düzenleme ve kullanma nedeniyle haklarında vergi incelemesi veya ceza soruşturması başlatılan kişilerin, bu süreçlerde alanında uzman bir Vergi Avukatından danışmanlık alması kanaatimizce faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler