Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Köyden Mahalleye Dönüştürülen Alanlardaki Emlak Vergisi Muafiyeti

Emlak vergisi, kişinin sahip olduğu bina veya arsa üzerinden alınan vergi olarak tanımlanabilir. Ancak bazı durumlarda kişinin bu vergiden muafiyeti mümkündür.

Bu çerçevede yazımızın konusunu;

  • Emlak vergisinden kimler muaf olabilir?
  • Taşınmazı bulunan kişi hangi şartlarda emlak vergisinden muaftır?
  • Muafiyet hangi tarihe kadar geçerlidir?
  • Muafiyette alan sınırı var mıdır? Sorularının cevapları oluşturmaktadır.

6360 sayılı kanunun 1. Maddesi ile;

“Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van” il belediyeleri büyük şehir belediyesine dönüştürülerek ülkemizde bulunan büyükşehir belediyesi sayısı 30’a çıkartılmıştır. Tüm büyükşehir sınırları mülki idare sınırları olmuştur. 

Aynı maddeyle illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer-alan köy ve belde belediyelerinin tüzel-kişiliği kaldırılmıştır. Köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 15. fıkrası ile;

“Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi,

Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarının alınmayacağı,

Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 tarihine kadar en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirleneceği,

5216 sayılı Kanunu’nun geçici 2. maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanacağı” düzenlenmiştir.

5216 sayılı Kanunu’nun geçici 2. maddesiyle köy tüzel-kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen-yerlerde uygulanacak muafiyet 17/07/2019 tarih 7186 sayılı-kanun 33. Maddesi gereğince yasanın yürürlülük tarihinden sonrası için kaldırılmıştır. 

Maddede yer alan düzenleme çerçevesinde 6360 sayılı yasa kapsamında köy tüzelkişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen bölgelerde emlak vergisi ve Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarından muafiyet getirilmiştir. Açıklanan muafiyetlere rağmen birçok belediye tarafından vatandaşlarımızdan emlak vergisiyle diğer vergi ve harçlar tahsil edilmektedir. Ayrıca yüksek tarifeye göre su bedelleri talep edilmektedir.    

Haksız yere ödenen emlak vergisini geri almak mümkün müdür?

Emlak vergisinden muaf olduğu-halde emlak vergisi ödeyen kişiler geriye-dönük-olarak 5 yıllık süre içinde ödedikleri emlak vergilerini düzeltme-şikayet hükümleri-uyarınca geri alabilirler.

Bunun için ilgililerin;

Emlakın bulunduğu yerdeki belediye mali hizmetler müdürlüğüne emlak vergisinden muaf olduklarından,

Muafiyet şartlarını taşıdıklarından bahisle düzeltme başvurusu yapmaları,

Düzeltme talebinin reddi halinde bu defa belediye başkanlığına şikâyet başvurusu yapmaları,

Şikâyet başvurusunun da reddi halinde ise 30 gün içinde yetkili Vergi Mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.

Emlak Vergisi Muafiyeti, Şartları ve İadesi başlıklı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler