Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Genel

Tavzih Nedir?

Tavzih 6100 sayılı HMK’nın 305 ve 306’ncı maddelerinde düzenlenmiştir. Tavzih,

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davası, borçluların alacaklılarından mal kaçırma gayesi ile yaptıkları