Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Yabancılarda Oturma (İkamet) İzni

Yabancılarda oturma (İkamet) izni, çeşitli sebeplerle kısa veya uzun süreli olarak Türkiye’de doksan günden fazla kalacak, Türkiye’de öğrenim (eğitim) görecek, tedavi olacak yabancıların alması gereken izindir.

Yabancılarda oturma izni ilgili düzenlenmeler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer almaktadır. 6458 sayılı Kanun’un 19. maddesine göre, Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları zorunludur. Yabancılarda Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder. Aynı Kanun’un 20. maddesinde yabancılarda oturma izninden muaf kişilerin kimler olduğu belirtilmiştir.

Oturma (İkamet) İzni Çeşitleri

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde altı çeşit oturma izni düzenlenmiştir. Bunlar;

 1. a) Kısa dönem oturma izni
 2. b) Aile oturma izni
 3. c) Öğrenci oturma izni

ç) Uzun dönem oturma izni

 1. d) İnsani oturma izni
 2. e) İnsan ticareti mağduru oturma iznidir.

Yabancılarda oturma izni başvuruları, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. Türkiye içerisinden başvuru yapılacak bazı istisnai hallerde başvuru valiliklere de yapılabilmektedir:

 1. a) Adli veya idari makamların kararlarında veya taleplerinde,
 2. b) Yabancının Türkiye’den ayrılmasının makul veya mümkün olmadığı durumlarda,
 3. c) Uzun dönem ikamet izinlerinde,

ç) Öğrenci ikamet izinlerinde,

 1. d) İnsani ikamet izinlerinde,
 2. e) İnsan ticareti mağduru ikamet izinlerinde,
 3. f) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçişlerde,
 4. g) Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya babanın Türkiye’de doğan çocukları için yapacağı başvurularda,

ğ) Geçerli ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya değişikliğe uğramasından dolayı yeni kalış amacına uygun ikamet izni almak üzere yapılacak başvurularda,

 1. h) 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak oturma izni başvurularında,

ı) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanların, kısa dönem oturma iznine geçişlerinde.

Aynı şekilde oturma izni süresinin uzatılması işlemleri de Türkiye içerisinden yapılabilmektedir.

Gerek oturma izni almak gerekse bu izni uzatılabilmek için bir kısım belgelerin hazırlanması ve başvuru yapılması gerekmektedir. Bu belgeler başvurulacak oturma izninin türüne göre değişiklik göstermektedir.

Oturma izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

Hukuk ve Danışmanlık ofisimiz;

-Ticaret yapmak isteyenler,

-İş kurmak isteyenler,

-Türkiye’de yatırım yapmak isteyenler,

-Öğrencilik yapmak isteyenler,

-Öğrenci değişim programları kapsamında eğitimine Türkiye’de devam etmek isteyenler,

-Türkçe öğrenmek isteyenler,

-Eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra burada yaşamak isteyenler,

-Eşinin Türk Vatandaşı olması nedeni ile Türkiye’de oturma isteyenler,

– Türkiye’de bilimsel araştırma yapmak isteyenler,

için oturma izni başvuruları, bunların yenilenmesi ve bu işlemler esnasında oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların mahkemeler ya da diğer kamu kurumları önünde çözülmesi ile ilgili olarak profesyonel hukuki hizmet sunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler