Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Vergi Borçlarını Ortadan Kaldıran Haller Nelerdir?

Vergi borcu ödeme, zamanaşımı ve dava yolları ile sona erer. Vergi borcunun olağan sona erme nedeni ödenmesidir. Bunun dışında vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yılbaşından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar. Bir diğer durumda ise dava yoluna başvurulması ve davanın kabul edilmesi halinde de sona erer.

Ödenmeyen Vergi Borcu Ne Olur?

Vergi borcu ödenmezse tahakkuk tarihinden itibaren gecikme faizi ve vade tarihinden itibaren de gecikme zammı işler. Ödenmeyen vergi borcuna ilişkin olarak ilk önce ödeme emri düzenlenip tebliğ edilir. Ödeme emri tebliğine rağmen de ödenmezse haciz ve akabinde haczedilen taşınır ve taşınmazların satışı yoluna başvurulur.

Vergi Borcu 5 Yıl Ödenmezse Ne Olur?

5 yıl içinde ödenmeyen, dolayısıyla tahsil edilmeyen vergi borcu tahsil zamanaşımına uğrar.

Ölüm Ardından Vergi Borcu Silinir Mi?

Ölüm halinde vergi borcu silinmez. Mirası reddetmemiş mirasçılara miras hissesi oranında geçer. Ancak vergi cezaları “cezaların şahsiliği ilkesi” gereğince mirasçılara geçmez. Sadece vergi aslı mirası reddetmeyen mirasçılara intikal eder.

Vergi Borcundan Dolayı Hapse Girilir Mi?

Vergi borcundan dolayı hapse girilmez. Ancak, ödeme emri tebliği üzerine 15 gün içinde ödeme yapılmaz ve mal beyanında da bulunulmazsa, mükellef mal beyanında bulununcaya kadar, 3 ayı aşmamak üzere, tazyik hapsi ile cezalandırılır. 

Vergi ile ilgili tüm durumlarda profesyonel bir hukuk danışmanlığı almak için uzman vergi avukatı sayfamıza hemen şimdi göz atabilir. Ya da iletişim kısmından bizlere ulaşabilirsiniz!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler