Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Trafik Sigortası Kapsamında Teminat Altına Alınan Maluliyet Tazminatı Nedir?

Maluliyet, vücut bütünlüğünde meydana gelen yetersizlik, kısıtlılık ve azalma durumudur. Tıbbi ölçülere göre uzman doktor ve heyetlerce tespit edilmesi gereken bir olgudur. Cismani=Bedensel zararlar olarak da bilinen maluliyet/sakatlık/özürlülük/engellilik tazminatları trafik kazası, iş kazası ya da hastalık sebebi ile olabilmektedir.

Maluliyet nedeniyle alınacak tazminatlar a) sürekli iş göremezlik kaybı, b) geçici iş göremezlik kaybı,  c) sürekli bakıcı gideri,  d) geçici bakıcı gideri,  e) sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenmeyen tedavi giderleri, f) ulaşım=yol giderleri, g) rapor ücreti kalemlerinden oluşur.

Maluliyet Oranını Kim Tespit Eder?

Maluliyet oranı adli kurul raporları ile belirlenir ve 0-100 aralığında ve bazen küsuratlı rakamlara da tekabül edebilir. Birçok uyuşmazlıkta sigorta kuruluşlarınca Adli Tıp Kurumu ya da Tıp Fakültelerinin Adli Tıp Anabilim Dallarınca hazırlanan raporlar kabul görmektedir. Adli Tıp Kurumu Kanunu uyarınca bilirkişilik incelemelerinde Adli Tıp Kurumu tek yetkili merci kılınmamıştır. Yüksek Öğretim Kurumları veya birimleri ile Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler tarafından da rapor düzenlenebilmektedir.

Bazı sigorta şirketleri ise kendi bünyesinde medikal çalışma yaparak kısa sürede bir maluliyet oranı belirlemekte ve tazminat teklifinde bulunmaktadır. Cismani tazminatlar ve sigorta hukuku alanında uzman bir avukattan yardım almanız halinde medikal çalışma yapan şirketlerin bilinmesi nedeniyle tazminat alınması için uzun süreler beklemek zorunda kalınmayacaktır.

Maluliyet Oranı Neye Göre Hesaplanır?

Kaza tarihine göre maluliyet oranının tespitinde farklı yönetmelikler bulunmaktadır. Bunlar;

30 Mart 2013 tarihinden önceki kazalar için Resmî Gazetenin 11 Ekim 2008 tarih, 27021 sayısında yayınlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği,

20 Şubat 2019 tarihinden önceki kazalar için Resmî Gazetenin 30 Mart 2013 tarih, 28603 sayısında yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 

20 Şubat 2019 tarihinden sonraki kazalar için Resmî Gazetenin 20 Şubat 2019 tarih, 30692 sayısında yayınlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.  Elbette yanlış yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış bir rapor sigorta şirketince kabul edilmeyerek ödeme yapılmayacak ve süreç uzayacaktır.

Maluliyet Tazminatı İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Maluliyet Tazminatı talebinde bulunabilmek için öncelikle trafik kazası ile kişide oluşan maluliyet arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Bunun ve zararın ispatı için gerekli bazı belgelerin ibrazı gerekmektedir.

Her sigorta şirketi farklı belgeler istemekle birlikte genelde;

-Kaza tespit tutanağı,

– Usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu,

-Genel adli muayene raporu, alkol/toksitoloji raporları, tedaviye ilişkin diğer rapor, epikriz, film, grafi, hastane kayıtları, tıbbi belgeler

-Soruşturma ya da kovuşturma dosyaları (ifadeler, tutanaklar, KYOK, iddianame, gerekçeli karar, bilirkişi raporları, keşif zabıtları, kesinleşme şerhleri vb.)

-SGK dökümü, maaş bordrosu

-Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri

-Kimlik fotokopisi, Nüfus kayıt örneği

-Vekaletname, vekil kimlik ve baro kimlik kartı fotokopisi

-Sağlık verilerinin işlenmesine dair açık rıza beyanı/onam

-İş göremezlik ödeneği alıp almadığına dair belge (e devletten iş göremezlik ödemesi görme)

-Skar izlerini gösteren yakın çekim fotoğraflar gibi belgelerdir.

Maluliyet Tazminatı Hesabı Nasıl Yapılmaktadır?

Tazminat miktarını etkileyen hesaplama yöntemleri (kaza tarihine göre uygulanacak yöntem değişmektedir) bulunmaktadır. Bunlar;

1-Prograsif Rant formülü yöntemi

2-Aktüeryal Yöntem

a-1,65 teknik faiz

b-1,80 teknik faiz

Sigorta şirketlerinin kaza tarihine göre geçerli olmayan hesaplama yöntemi ile teklif ve ödemede bulunma ihtimali olduğundan bu konuda işin ehli bir avukattan hukuki yardım almak hayati önem taşımaktadır. Zira farklı yöntemlere göre hesaplamalarda tazminat miktarları değişmektedir.

Yine beklenen ömür süresi/mortalite yaşı/yaşam tablosu/ölüm tablosu da tazminat hesabında dikkate alınmaktadır.

Maluliyet Tazminatı İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Kaza ile ilgili adli ve tıbbi evrakın temini son derece önemlidir. Bu evraklar ile birlikte sigorta şirketine ön başvuru yapılır. Sigorta şirketine yapılan başvuru sonrası yasal bekleme süresinin geçmesi beklenir. Eğer medikal çalışma yapan ve teklifle gelen bir şirket söz konusu olursa ihtiyari ya da zorunlu arabuluculuğa başvurulur. Herhangi bir ödeme olmaz yada anlaşma sağlanamazsa Sigorta Tahkim Komisyonuna yada mahkemeye başvuru ile tazminat talebinde bulunulur.

Tedavi Giderleri ve Bakıcı Giderleri Trafik Sigortasından Talep Edilebilir mi?

Bakıcı giderleri sağlık giderleri teminatından çıkarılarak sürekli sakatlık teminatına dahil edildiğinden, sigorta şirketleri sigorta teminat limiti dahilinde bakıcı giderlerini ödemekle  yükümlüdürler.

Tedavi Giderleri yönünden ise, SGK sağlık hizmetleri giderlerinden sorumlu olmakla birlikte, SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderleri sigorta şirketlerinden talep edilebilecektir. Sigorta şirketlerine yapılan başvurularda, sigorta şirketlerince düşük tazminat teklifleri yapılabilmektedir. Bu nedenle bu konuda uzmanlaşmış avukatlardan hukuki yardım alınması son derece önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler