Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Trafik Kazası Davası İçin Şikayet Nasıl Yapılır?

Trafik kazaları, maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü olmak üzere üçe ayrılır. Bazı hallerde trafik kazasında bu durumlardan üçünün ya da ikisinin birlikte meydana gelmesi mümkündür.

Trafik kazalarında maddi hasar mevcut ise buna dair tutanak tarafların anlaşması ile kendilerince düzenlenir. Anlaşma mevcut değilse çağrılan trafik zabıtası düzenler tutanağı. Olay yerinden kaçan ve olay yerini kaza sonrasında bilerek terk eden sürücüler hakkında şikayet üzerine gerekli inceleme ve araştırma da kollukça yapılır.

Bunun yanından CMK Md. 158’de suça ilişkin ihbar veya şikâyetlerin, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabileceği düzenlenmiştir. Devamında valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyetlerin, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kayıt altına alınmıştır.

Soruşturması ve kovuşturması şikayete tabi olan suçlarda 6 ay içerisinde şikayette bulunmak gerekir. Yaralamalı trafik kazalarında TCK Md. 897% hükmü gereğince şikayette bulunulması gerekmekte iken ölüm meydana gelen kazalarda Cumhuriyet savcısı re’sen soruşturma başlatır ve kovuşturma yapılır.

Trafik Kazasında Şikayet Süreci Ne Kadar Sürer?

Şikayet, suça konu eylemin soruşturulmak üzere yetkili makama bildirilmesinden ibarettir ve bu işlem olayı içeren bir Şikayet Dilekçesi ile yapılmalıdır. Şikayetin yapılmasından itibaren Cumhuriyet savcısı soruşturma başlatır ve 3 ay ile 6 ay arasında değişen sürelerde ve olayın niteliğine göre iddianame tanzim edilerek yargılama için mahkemeye sunulması mümkündür. Ancak tazminatın talep edilmesine dair maddi hasarlı kazalarda süre kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıldır.

Trafik Kazasında Şikayetçi Olunca Neler Olur?

Trafik kazasında şikayet yapıldıktan sonra olaya Cumhuriyet savcısınca CMK hükümleri kapsamında el konulur ve soruşturmaya başlanır. Cumhuriyet savcısı kolluk eliyle gerekli araştırma ve incelemeleri yaptırır ve delilleri toplar ve sonrasında kolluk tarafından hazırlanan Fezlekeye göre Cumhuriyet savcısı olayın nasıl gerçekleştiğini belirleyerek İddianame düzenler.

İddianame düzenlendikten sonra ilgili ceza mahkemesine sunulur ve 15 gün içerisinde kabul edilmesi halinde tensip zabtı düzenlenerek yargılamaya geçilir.

Trafik Kazasında Şikayet İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şikayet, kişinin bedensel, maddi ve ruhsal olarak gördüğü zarara ilişkin yetkili kamu makamlarını harekete geçirmek amacıyla yaptığı bir başvurudur. Bu başvuruya dair işlem yapılabilmesi bakımından bazı belgelerin elde olması ve şikayetin de bu belgelere dayandırılması gerekir:

          *Trafik Kaza Tespit Tutanağı,

          *Kazaya karışan kişilerin bilgileri, sürücü belgesi bilgileri,

          *Kazaya karışan araçlara dair ruhsat bilgileri ve kimlerin araç sahibi olduğu ile kimlerin kaza anında “sürücü/şoför” olduğuna dair tespitleri içeren kayıtlar,

          *Kazaya dair MOBESE kayıtları,

          *Kazaya dair bireysel kayıtlar veya elde edilecek diğer kişi veya kuruluşlara dair görüntüler.

Trafik Kazasında Sigorta Süreci Nasıl İşler?

Trafik kazalarında sigorta süreci meydana gelen kazanın neden olduğu maddi kaybın giderilmesine dairdir. Karayolları Zorunlu Mali Sigortası kişinin kusuru bakımından karşı tarafın kazada gördüğü zararı gidermeyi amaçlayan bir sigortadır. Kasko sigortası ise sigortalı kişinin kusuruna bakılmaksızın kaza sebebiyle aracındaki maddi hasarın giderilmesini amaçlayan bir sigorta türüdür.

Karayolları Zorunlu Mali Sigortası yıl bazında belirli bir miktara kadar kusurlu olan sürücüye ilişkin karşı tarafın hasarını ve araç değer kaybını karşılamakla yükümlüdür. Her yıl için belirlenen bu miktarı aşan hasar ve kayıplar bakımından hukuk mahkemesinde tazminat davası açılması gerekmektedir. 2024 yılı için belirlenen miktar, kaza başına 400.000 TL ve araç başına da 200.000 TL’dir.

Tazminat davası bakımından “dava şartı” olarak arabuluculuk da söz konusudur

Karayolları Zorunlu Mali Sigortası güvence altına aldığı yıllık bedel oranında kusura binaen ödeme yapmakla yetkili kılınmıştır ve bunun da Eksper İncelemesi, Tahkim Başvurusu vb. bazı süreçlere tabi olduğu görülmektedir.

Tahkime gidil(e)meyen hallerde doğrudan hukuk davası ile tazminat istenmesi de mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler