Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminatlarda Tahkim Yolu

Trafik kazaları sonucu haksız ve hukuka aykırı olarak maddi veya bedeni zarara uğrayan kişilerin, sigortalardan kaynaklı tazminat taleplerinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü amacıyla 14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi ile Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği çatısı altında İstanbul’da Sigorta Tahkim Komisyonu faaliyete geçirilmiştir.

Konusunda uzman sigorta hakemleri ve raportörler aracılığıyla trafik kazalarından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü için faaliyet gösterilmektedir. Bu amaçla kurulan komisyon, müsteşarlık temsilcisi, iki birlik temsilcisi, tüketici derneği temsilcisi ve müsteşarlıkça seçilen akademisyen hukukçu temsilcisinin katılımıyla oluşur.

Trafik kazalarından kaynaklı sigorta uyuşmazlıklarında, adli yargı yerlerinde tazminat davası açılabilir. Ayrıca isteğe bağlı bir yol olan sigortacılıkta tahkim müessesesine de başvurulabilir. Burada 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 416. maddesindeki isteğe bağlı tahkimden ayrı olarak hakemler taraflarca seçilmeyip doğrudan komisyon tarafından atanmaktadır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13. maddesi hükmüne göre trafik kazaları sonucu oluşan tazminat uyuşmazlıklarda komisyona başvurulmasının ön koşulu olarak;

İdari yargıdaki idari eylemlerden kaynaklı tazminat davalarındaki ön başvuruya benzer bir şekilde trafik kazası sonucu zarar gören tarafından öncelikle tazminat istemiyle ilgili olarak gerekli tüm belgelerle birlikte sigortacı kuruluşa başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca başvurusunun kısmen-tamamen olumsuz sonuçlanması veyahut sigortacılık yapan kuruluşça 15 gün içerisinde ilgilisine yazılı olarak bir cevap verilmemesi gerekmektedir. Bu süre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. ve 99. maddeleri uyarınca 8 gündür. Diğer yandan aynı Kanun’un 14. maddesine göre trafik kazası sonucu uğranılan zararlardan kaynaklı uyuşmazlıklarla ilgili daha önce dava açılmış olabilir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne de başvurulmuş olabilir. İşte bu yerlere başvuru yapılmışsa aynı konuda komisyona başvuru yapılamayacaktır.

Başvuru Yapılması ve Başvurunun İncelenmesi

Trafik kazası sonucu, kazaya karışan araç sürücüleri, kazadan zarar gören yolcular, yayalar ve 3. kişiler tarafından Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilir. Başvurular Sigortacılık Kanunu’nun 30.maddesinin 15.fıkrası ile ilgili Yönetmeliğin 16.maddesinin 6.fıkrası uyarınca raportörlerce 15 gün içinde incelenerek yazılan rapor hakemlere gönderilmektedir. Hakemler de tarafların açık ve yazılı kabulleriyle uzatılmadığı takdirde en geç 4 ay içinde uyuşmazlıkla ilgili kararlarını vermek zorundadır.

Hakem kararlarının sonuçları ve başvurulabilecek itiraz ve temyiz yolu

5.000 (beşbin) TL’nin altındaki uyuşmazlıklar hakkında hakemlerce verilen kararlar kesindir ve itiraz edilemez.

5.000 (beşbin) TL ve 40.000 (kırkbin) TL arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili yapılan taleplere ilişkin verilen hakem kararlarına karşı tebliğden itibaren 10 gün içinde İtiraz Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabilir. Heyetçe verilecek bu kararlar kesindir ve temyiz yolu kapalıdır.

40.000 (kırkbin) TL’nin üzerindeki hakem kararlarına karşı ise Yargıtay’ın ilgili dairesine temyiz başvurusu yapılabilir.

Trafik kazalarından kaynaklı tazminat uyuşmazlıklarıyla ilgili yapılacak başvuruların uzman avukatlarca yapılması ilgililerin haklarına çabuk ve tam olarak kavuşmaları için gereklidir. Meydana gelen trafik kazaları sonrasında genellikle kişiye veya yakınlarına ulaşan kişiler konusunda bilgisiz ve tecrübesiz kişilerdir. Bu kişilerce iş takibi yoluna gidilmekte ve süresinde başvuru yapılmayarak veya gerekli belgeleri yeterince komisyona sunulmayarak/sunulamayarak veyahut bilirkişi raporlarına veya kaza tespit tutanaklarına v.s. gerekli itirazlar yapılmayarak kişiler zarar uğratılmakta, almaları gereken miktardan çok daha az tazminat elde edebilmekte ve bu tazminatların büyük kısmını bu kişilere ödemek suretiyle mağdurlar hak kaybına uğratılabilmektedir.

Trafik kazaları tazminatları ile ilgili daha detaylı bilgye trafik kazası avukatı bölümünden ulaşabilirsiniz.

Güncel makalelerimizi linkedin hesabımızdan da takip edebilirsiniz.

[pdf-embedder url=”https://or.av.tr/wp-content/uploads/2021/10/Deger-Kaybi-Tazminat-Rehberi.pdf” title=”Değer Kaybı Tazminat Rehberi”]

[pdf-embedder url=”https://or.av.tr/wp-content/uploads/2021/10/Bedensel-Hasar-Tazminat-Rehberi.pdf” title=”Bedensel Hasar Tazminat Rehberi”]

Trafik Kazası Sigorta Hukuku

2 yanıt

  1. Arabam %100 karsı taraf suçlu bir kazaya karıştı ve arabam perte çıktı.
    Sigorta sirketinin verdiği para ile maddi manevi çok büyük hak kaybına uğradım.
    Ne yapabilirim,mağduriyetimin giderilmesi için ne yapmalıyım?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler