Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Memurların Fazla Mesai Ödemelerinden Kesilen Vergilerin İadesi

Ticaret Bakanlığı çalışanlarına ödenen fazla mesai ücretlerinden fazla vergi kesilip kesilmediği ve kesilen vergilerin iade alınıp alınmayacağı önemli bir husustur.

Malum olduğu üzere kamu görevlileri “ücret” geliri elde edip, ücret gelirleri üzerinden stopaj (kaynakta kesim) yoluyla gelir vergisi ödemektedirler.

Kamu çalışanlarına da fazla çalışmaları için fazla çalışma (mesai) ücreti ödenmektedir. Fazla mesai ödemeleri de bir “ücret” olup, vergiye tabi tutulmaktadır.

Ancak, bazı kamu görevlilerinin mesai ücretleri bir takım düzenlemelerle vergiden istisna bırakılmıştır. (Örneğin nüfus müdürlüğü çalışanlarının mesai ücretleri gibi)

Ticaret Bakanlığı çalışanları için ise böyle bir istisna öngörülmediği gibi, fazla mesai ücretleri aldıkları maaşların üzerine ilave edilmek suretiyle vergilendirilmektedirler. Böylelikle gelir vergisi matrahları, gelir dilimleri yükseldiğinden fazla vergi ödemek durumunda kalmaktadırlar.

Maaş ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, fazla mesai ücreti ise bağlı bulundukları Bakanlıkça ödendiği halde, iki gelir için ayrı ayrı değil, birlikte vergilendirme yapılmaktadır.

Fazla Mesai Ödemelerinin Geri Alınması

Bu durumda bulunan Ticaret Bakanlığı çalışanlarının, fazla çalışma ücretinden yapılan gelir vergisi kesintisinin fazla olduğundan bahisle, kesinti tarihinden itibaren 30 gün içinde, kesintinin yatırıldığı vergi dairesi müdürlüğünün olduğu yerdeki Vergi Mahkemesi’nde dava açmaları gerekmektedir.

Bu süreyi kaçıranlar ise, geriye dönük 5 yıllık süre içinde fazladan kesilen gelir vergilerinin iadesi amacıyla ilgili vergi dairesine düzeltme başvurusu yapmalıdırlar. Bu başvuruyu yaptıktan sonra düzeltme talebinin reddi (zımnen reddi de olabilir) üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikâyet yoluna başvurmaları gerekir. Şikâyet talebinin reddi üzerine de yine 30 gün içinde Vergi Mahkemesinde dava açmalıdırlar.

Konuyla ilgili ortaya çıkan bir uyuşmazlıkta, Trabzon Vergi Mahkemesi’nce verilen “kabul” kararı Danıştay 9. Dairesi’nin 07.11.2018 tarih ve E:2016/1625, K:2018/6749 sayılı kararı ile onanmıştır.

Ancak yapılacak düzeltme ve şikâyet başvuruları ile açılacak davaya ilişkin dilekçelerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na uygun düzenlenmesi önem arz etmektedir. Aksi halde fazla mesai konusunda ciddi hak-kayıplarına yol açılma durumu olabileceği gibi, gereksiz yargılama masraflarıyla(vekalet ücreti gibi) karşılaşılabileceği de unutulmamalıdır.

Bu nedenle, vergi hukuku alanında uzman kişilerle çalışılması önemli olup, bu hususta gerekli liyakate sahip ekibimizle irtibata geçilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler