Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptal ve tescil davası; gerçekte olması gerektiği kişiden başkası adına kayıtlı bulunan tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılacak dava olarak tanımlanmaktadır.

Tapu iptal ve tescil davası, tapuda taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak kayıtlı olan kişiye karşı açılır. Bu kişi ölmüşse onun mirasçılarına karşı da bu dava açılabilir.

Tapu iptal ve tescil davası ile birlikte tapu kaydında yer alan üçüncü kişiye ait ayni veya şahsi bir hakkın ortadan kaldırılması da talep edilebilir. Bu durumda tapu kaydındaki bu hak sahibine de ayrıca dava açılması gerekir.

Tapu iptal ve tescil davalarında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemedir (HMK md. 12). Görevli mahkemeler ise asliye hukuk mahkemeleridir (HMK md. 2/1).

Günümüzde tapu iptal ve tescil davalarının en çok karşılaşıldığı durumlar şunlardır;

  • Akıl sağlığı yerinde olmayan, bu nedenle satış yapamayacak durumda olan miras bırakanının taşınmazını satması halinde mirasçıların bunun iptali için dava açmaları,
  • Miras bırakanın mirasçılardan mal kaçırmak için satmadığı bir taşınmazı satmış gibi göstererek başkası adına kaydettirmesi halinde mirasçıların bunun iptali için dava açmaları,
  • Sahte vekâletname kullanarak kişinin taşınmazının başkası adına kaydedilmesi halinde bunun iptali için dava açılması,
  • Aile konutu olan bir taşınmazın diğer eşin rızası olmaksızın başkası satılması halinde bunun iptali için dava açılması,
  • Boşanma durumlarında eşlerin konutları ile ilgili tapu iptal davası açılması,
  • Hisseli bir taşınmazda, hissedarlardan birisinin taşınmazı başka birisine satması halinde, diğer hissedarların önalım hakkını kullanarak taşınmazı adlarına kaydettirmek için açtıkları davalar,
  • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalardır.

Tapu iptal tescil davaları teknik davalardır. Bu nedenle, tapu iptali ve tescil davasının açılmasına ilişkin dava dilekçelerinin usule uygun olarak hazırlanması, kanunlarda öngörülen bir kısım sürelere riayet edilmesi, davanın lehe sonuçlanması için gerekli delillerin gösterilmesi gibi hususlar gerek davacılar gerekse davalılar için profesyonel hukuki yardımı gerektirmektedir.

Bu çerçevede ofisimiz Gayrimenkul Hukuku alanında uzman kadrosu ile tapu iptali ve tescil davaları ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin mevzuat maddelerinin olaya doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla dava takip ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler