Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Suçta Tekerrür ve Mükerirlere Özgü İnfaz Nedir?

Önceden işlenen bir suçtan dolayı verilen ceza hükmü kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde “suçta tekerrür” söz konusu olur ve cezaların infazı bakımından tekerrür hükümleri uygulanır. 

Kişi kanunda sayılan 3 ve 5 yıllık sürelerde belirlenen suçları, önceden işlediği suça ilişkin cezası kesinleştikten sonra cezanın infaz edilmiş olmasına bakılmaksızın tekraren işlerse MÜKERRİR kabul edilir.

Bunun için önceki suçtan verilen cezanın infaz edilmiş olması gerekmez sadece kesinleşmiş olmalıdır.

Mükerrirlere özgü infaz, kişi hakkında hükmolunan cezanın 5275 sayılı Kanun’da bu kişilerle ilgili belirlenen ilke ve kurallara göre çektirilmesi anlamına gelir. Koşullu salıverme ve ceza infaz kurumunda kalma, açık ceza infaz kurumuna çıkarılma vb. konularda Kanun’da mükerrirler bakımından sınırlamalara yer verilmiştir.

Yine mükerrirler bakımından denetimli serbestlikten yararlanma ve denetimli serbestliğin ihlali bakımından farklı esaslar öngörülmüştür.

Suçta Tekerrürün Koşulları Nelerdir?

Tekerrür hükümlerinin uygulanması TCK Md. 58’de ve ilgili maddelerde belirlenmiştir. TCK’nın bir “genel hükmü”dür ve bütün suçlar bakımından uygulanması mümkündür. Bazı şartları mevcut olması gerekir:

          A.Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;

          a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,

          b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,

          Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.

          Buna göre sonradan işlenen suç önceden işlenen suçun cezası infaz edildikten sonra başlayan ve suç tipine göre 3 veya 5 yıl içerisinde bir suçun işlenmesiyle tekerrür hükümleri uygulanabilir hale gelir.

          B. Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur. Buna göre önceden suç işleyen kişiye ikinci kez suç işleme sebebiyle seçimlik ceza söz konusu ise adli para cezası değil, sadece hapis cezası uygulanabilir.

          C. Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.

          D. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. Belirli suçlar hariç ancak ülke sınırları içerisinde işlenen suçlarda tekerrür hükümleri geçerlidir.

          E. Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz. Tekerrür yetişkinlere özgü bir usuldur.

          F. Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

          G. Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.

          H. Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.

Suçta tekerrür Uygulamasında Süre Koşulu

Tekerrür hükümlerinin uygulanması, belirli suç tiplerinde 3 ve 5 yıllık sürelere tabidir. Önceki suçtan beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde işlenen suçlar tekerrüre tabidir.

Önceki suçtan beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde işlenen suçlar tekerrüre tabidir.

Tekerrür hesabında kesinleşmiş cezada, sonradan yapılan yargılamada mahkumiyet halinde buan göre değerlendirme yapılır.

Suçta Tekerrür Hükümleri Nasıl Uygulanır?

* Kişinin mükerrir sıfatını kazandığına ikinci suçla ilgili yargılamayı yapan ya da sonrasındaki yargılamayı yapan ve hükmü veren mahkemece karar verilir ve buna ilişkin hükümde kişinin buna özgü infaz rejimine tabi olduğu belirtilir.

 • Suçta tekerrür söz konusu ise 5275 sayılı Kanun’un 14/2-a hükmü gereğince Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezanın çektirilmesi mümkün olmaz. Mükerrirler bakımından sınırlama söz konusudur.
 • İnfazın ertelenmesi istemleri de 5275 sayılı Kanun’un 17/5-b hükmü gereğince haklarında uygulanmaz.
 • Mükerrir hükümlülerin cezası Ceza İnfaz Kurumunda buna göre diğer hükümlülerden ayrılmak suretiyle çektirilir.
 • Mükerrirlere özgü infaz esasları 5275 sayılı Kanun’un 108’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

                    – Koşullu salıvermeden yararlanılması bakımından belirli sürelerin iyi halli olarak infaz kurumunda getirilmesi gereklidir.

                    – Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.

                    – İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez.

                    – İnfaz hâkimi, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler.

                    – Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır

                    – İnfaz hâkimi, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.

                    – Cezanın infazı tamamlandıktan sonra devam eden denetim süresi içinde, bu madde hükümlerine göre kendilerine yüklenen yükümlülüklere ve yasaklara aykırı hareket eden mükerrirler, infaz hâkimi kararı ile disiplin hapsine tabi tutulur. Disiplin hapsinin süresi on beş günden az ve üç aydan fazla olamaz.

Tekerrürün Yatarı Ne Kadar?

Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

 • Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir
 • Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, 5275 sayılı Kanunda gösterilen şekilde yapılır.
 • “Tekerrürün yatarı” tanımı doğru bir tanımlama değildir. Burada önemli olan önceki suç ile sonraki suç için verilen cezaların miktarının ne olduğudur. Tekerrür hesaplaması bakımından klasik ve tek bir suç işleyenler bakımından geçerli olan indirimler infaz sırasında uygulanmaz ve kişiye infaz kurumunda ceza tekerrür hükümlerine göre çektirilir. Yine bazı ceza infaz ilkelerinin uygulanmasında kanunda mükerirlerin ayrıca zikredildiği görülmektedir.

İkinci Defa Mükerrir Nedir?

Mükerrir, suçu tekraren işleyen kişi demektir. Bu kavram, hukuki olmayıp halk dilinde kullanılır ancak kişi önceki cezanın kesinleşmesi halinde yeniden suç işlerse ceza yargılaması ve cezanın infazı bakımından mükerrir sıfatı kazanır.

İkinci defa mükerrir tabirinin hukuken doğru bir tanımlama olmadığını kabul etmek gerekmektedir. İkinci kez kişi hakkında mükerrir hükümlerinin uygulanması gereken bir durum anlatılmaya çalışılmaktadır.

Mükerrir kabul edilen kişi, bir kez daha aynı süre içerisinde üçüncü bir suçu işlerse ikinci kez mükerrir hükümlerinin uygulanamsı gerektiğini kabul etmek gerekir. Durumu bu şekilde olan kişilere ikinci defa mükerrir denilmektedir kısa bir tanımlama olarak.

8 yanıt

 1. Merhaba ben daha önceden 15 yıl 10 ay ceza aldım ve yatarini yatarak covid izni ile dışarı çıktım daha sonra eşimle tartıştım o da beni zaafimdan faydalanarak şikayet etti 2 defa şikayetin birinden 7 buçuk ay ceza aldım digerinin mahkemesi 7 . Ayda ben denetim görüyorum akibetim ne olur nasil bir yol izlemeliyim

  1. furkan bey öncelikle iyi günler dileriz birden çok dosyanız olduğu ve infaz rejimi farklılık gösterdiği için adliye de bulunanan ilamat infaz bürosuna giderek, detaylı şekilde infazına dair evraklara ve denetim sürenize ulaşabilirsiniz.

 2. hacer altın
  merhaba; eşim denetimli serbestlikdeyken başka kapalı olan 2019 yılı dosyadan 8 ay 30 gün ceza almış ve anında tutuklanıp cezaevine yollandı. her iki dosya ayrımı devam eder. çünkü şuan bildiğim kadarıyla denetimlisi durduruldu.ben bu şekilde olan bir kişi kapalıda ne kadar yatar açığa alınır mı yada denetimli serbestlik uygulanır mı?

  1. infaz hesaplamada uygulamada çok fazla hata ile karşılaşıyoruz. hata olup olmadığını kontrol etmek için ilamat infaza uğrayarak evraklarınızı temin edip danışmanlık almanız gerekir

 3. Merhaba iyi günler ben mahkemeden 2 yıl 6 ay hapis cezası aldım ve bana 58. Maddeyi verdi mahkeme dosyam onaylanmış ve gerekçeli kararımda 58 2. Kez mükkerrir yazıyor şimdi ben 4/3 mü yatacağım yoksa 4/4 mü bu konuda bir bilgi verirseniz çok sevinirim iyi günler

  1. ilamat infaza uğrayarak evrakları temin edip danışmanlık almanız durumunda sorunuza cevap bulabilirsiniz infaz hesabında çok fazla hata yapılmakta bu hususta üstün körü yorum yapmak sağlıklı sonuçlar vermez. iyi günler dileriz

 4. Merhaba benim kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis cezam var bunun yatarı nedir nasıl bir yol izlemem gerekir denetimli serbestlik den faydalanabilir miyim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler