Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Şantaj Suçunun Cezası nedir?

Şantaj suçu 5237 sayılı TCK’nın 107 inci maddesine düzenlenmiştir. Maddede suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir.

Şantaj Suçu Nasıl İspatlanır?

Şantaj suçuna maruz kalan kişi baskı, tehdit ve hukuk dışı bir yönlendirme altındadır. Kendisinden istenilenleri yapmak veya yapmamak konusunda suç failinin iradesine uygun hareket etmek durumunda kalır ve zorlamaya tabi tutulur. Suçun koruduğu hukuki menfaat kişinin manevi özgürlüğü, irade serbestisi içerisinde hareket etmesidir.

Şantaj günümüzde genellikle iletişim vasıtaları ve kayıtları ile işlenen bir suç niteliğine bürünmüştür. Kişilere gönderilen mesajlar, sosyal medya aracılığıyla kurulan iletişimler, görüntü ve fotoğraf paylaşımlarının suçun işlenmesinden kullanılması ile aracılar vasıtasıyla iletilen mesajlar ya da talimat içerikli yönlendirmeler suçun ispatında kullanılabilir deliller kabul edilmektedir.

Yine tanıkların olaya şahit olması halinde kullanılan söylemlerin ve ifadelerin açıkça tespiti halinde de şantaj suçunda delil olarak kullanılması mümkündür.

Şantaj Suçundan Dolayı Hapise Girilir Mi?

Şantaj, TCK’da esasen hapis cezası öngörülen bir suçtur. Verilen cezanın miktarına göre ve denetimli serbestlik hükümleri ile koşullu salıverme hükümlerine göre bu cezanın infazında hapse girmek söz konusu olabilir.

Ancak pandemi süreciyle birlikte 5275 sayılı Kanun gereğince 10 yıldan az hapis cezalarında en fazla 1 ay kapalı hapis cezası infaz edilmekte, yine 3 yıla kadar olan hapis cezaları denetimli serbestlik kapsamında kalmakta ya da infaz hükümleri çerçevesinde Açık Cezaevine kişi aktarılarak cezasının denetimli serbestlik kapsamında çekmesi şeklinde infaz hükümleri uygulanabilmektedir.

Diğer yandan 5271 sayılı CMK’nın 231 inci maddesi hükmü gereğince sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilebilir.

HAGB Kararı CMK’nın 231/6 maddesinde sayılan koşullara göre verilebilir.

Şantaj Suçunu Adli Para Cezasına Çevirmek Mümkün Müdür?

Kanunda açık hüküm bulunmadığı sürece süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Kanun’da şantaj suçu için hem hapis cezası hem de adli para cezası birlikte düzenlenmiştir. Hapis cezası para cezasına çevrilemez.

Santaj Suçu Uzlaşmaya Tabii Midir?

Şantaj suçu 5271 sayılı CMK’nın uzlaştırmaya tabi suçları düzenleyen 253/1-b maddesindeki suçlar arasında sayılmamıştır.

Şantaj suçu uzlaştırma kapsamında bir suç kabul edilmemiştir.

Bu ve benzeri durumlar için ceza avukatı arıyorsanız, hemen şimdi OR Hukuk ve Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler