Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Sahte Fatura Kullanma İddiasıyla Düzeltme Beyannamesi İstenilmesi

Sahte fatura kullanıldığı iddiasıyla vergi idarelerince düzeltme beyannamesi verilmesinin istenilmesi durumunda mükelleflerce ne yapılması gerektiği yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Son günlerde sıklıkla karşılaşıldığı üzere, vergi daireleri, hakkında sahte fatura düzenlediği yolunda olumsuz tespit bulunan mükelleflerden mal veya hizmet satın alan mükelleflere sahte fatura kullanma iddiasıyla bir yazı göndermektedirler.

Bu yazıda mükelleflerden, sahte olduğu ileri sürülen faturalara ilişkin katma değer vergilerini beyanlarından çıkartmaları ve düzeltme beyannamesi vermelerini istenmektedir.

Düzeltme Beyannamesi İstenmesi Durumunda Yapılacaklar

Bu durumla karşılaşan mükellefler üç şekilde hareket edebilirler:

  1. Düzeltme beyannamesini verip, tahakkuk eden katma değer vergisi ile %50 oranında kesilen vergi ziyaı cezasını ödemek.
  2. İhtirazı kayıtla düzeltme beyannamesi verip sonrasında dava açmak,
  3. Hiçbir düzeltme yapmayarak vergi idaresinin inceleme yapmasını bekleyip inceleme sonucu çıkacak vergiyi ödemek veya dava konusu yapmak.

Aldıkları faturaların gerçek olduğunu ileri süren ve aldıkları faturalara güvenen mükelleflerin, düzeltme beyannamesi verip tahakkuk eden vergi ve cezaları ödemesi veya vermeyip, yapılacak vergi incelemesi sonucu tarh edilecek vergiler ile kesilecek cezaları ödemesi kendilerinden beklenecek bir davranış değildir.

Bu durumda olan mükellefler;

  • Ya ihtirazı kayıtla düzeltme beyannamesini vererek yapılacak tahakkuklara dava açacaklar ya da
  • Vergi incelemesi sonucu yapılacak cezalı tarhiyatlara dava açacaklardır.

Bu yollardan ilkini seçmek mükelleflerin daha yararınadır. Çünkü verilecek düzeltme beyannamesinin üzerine tahakkuk ettirilecek verginin yanında verginin yarısı kadar vergi ziyaı cezası kesilecekken, yapılacak vergi incelemesi sonucu tarh edilecek verginin yanında verginin bir veya üç katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilecektir.

Bu nedenle, aldığı faturalar güvenen, alışlarının ve ödemelerinin gerçek olduğunu iddia eden mükelleflerin, kendilerinden düzeltme beyannamesi vermelerinin istenilmesi halinde, “ihtirazı kayıtla” düzeltme beyannamesini verip, tahakkuk ettirilecek vergiye ve cezaya karşı “yürütmenin durdurulması” istemli dava açmaları elzemdir.

Açılacak davanın lehe sonuçlanması için, davada ileri sürülecek argümanların doğru seçilmesi ve dava sürecinin iyi yürütülmesi gereklidir. Bu hususta vergi hukuku alanında uzman kişilerden destek alınması önemlidir.

Konuyla ilgili olarak açılan davalarda, doğru argümanlar kullanıldığında vergi yargısınca mükellefler lehine kararlar verildiği görülmektedir.

Vergi hukukuna ilişkin diğer makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler