Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Nafakanın Ödenmemesi Durumunda Neler Olabilir?

Nafaka, Türk medeni Kanunu gereğince Mahkemece kararlaştırılır. Nafaka karar verilmesi ile ödenmesi gereken ve muaccel hale gelen bir yükümlülüktür. Üst üste nafaka ödenmemesi halinde nafaka icra takibine konu olur. Nafaka kesinleşmeden takibe konulan alacaktır. Bu nedenle 1 ay dahi ödenmezse icra takibine konu olabilir.

Nafaka Ne kadar Süre Geciktirilebilir?

Nafaka ödeme yükümlülüğünün zamanında ve Mahkeme Kararı doğrultusunda yerine getirilmesinde fayda bulunmaktadır. Ödeme zamanını 15 günden fazla geciktirmek şikayete konu olabilir.

Ödenmeyen Nafaka İçin Şikayet Süreci Nasıldır?

Şikayet mekanizması nafakanın icra takibinde gündeme gelir ve hakkında ödeme yükümlülüğüne karar verilen borçlu yükümlünün borcunu ödemediği ya da geç ödediği şikayete konu olabilir. En az 1 aylık nafaka borcunun var olması ihlal kabul edilme sebebidir. Bu süreç yetkili İcra Mahkemesine verilecek bir Dilekçe ile yapılır. İcra Dairesince ödemenin yapılmadığı veya geç yapıldığı konusunda mevcut kayıtlar delil olarak mahkemece dikkate alınır. Sonuç olarak kişi hakkında bu nedenle 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilmesi söz konusu olabilir.

Nafaka ödeme yükümlülüğün ihlali 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344 üncü maddesinde düzenlenmiştir ve alacaklının şikayeti halinde ödeme yapmayan yükümlü hakkında 3 aya kadar tazyik (zorlama hapsi) kanunda öngörülmüştür.

Nafaka  Ödenmemesi Durumunda İcra İşlemi gerçekleşir mi?

Nafaka ilama dair bir alacak olduğu için ödenmemesi halinde İCRA TAKİBİ başlatılması mümkündür. İcra takibi, ödeme emri icra dairesince takibe uygun olarak gönderilerek ve borçluya tebliğ edilerek başlatılır. Ödeme emri gereğince borçlu 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak durumundadır. Buna dair yükümlülüklerin ihlali halinde de borçlu hakkında zorlama hapsine hükmolunabilir.

Nafaka Ödenmemesi Durumunda Hapis Cezası Var mıdır?

Nafaka ödenmemesi durumunda kanunda hapis cezası öngörülmemiştir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda zorlama hapsi, ödemeyi sağlamak amacıyla getirilmiş istisnai bir özgürlük kısıtlamasıdır. Zorlama hapsi, hukuki niteliği itibariyle tedbir kararına uyma yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlayan ve bu yükümlülüğün ihlali hâlinde öngörülen bir disiplin hapsidir (AYM 28 Kasım 2013 tarihli ve 2013/119 E.N. ve 2013/141 K.N. sayılı Kararı).

İşlenmiş bir suç karşılığı uygulanan bir ceza değildir ve adli sicil kaydına işlenmez. Yükümlülüğün hukuka uygun bir şekilde icra edilmesini sağlamak amacıyla bir tedbir kararı ile verilen özgürlük kısıtlaması kararı olup, ceza hukukunda uygulanan “hapis cezası” kavramı kapsamında değerlendirilmeyen ve hukuk düzeninin nafaka alacaklısının menfaatlerini korumayı amaçladığı ve kişinin bir şeyi yapmaya yönelten bir uygulamadır.

Nafaka Ödememe Suçuna İlişkin Ceza Nasıl Düşer?

Nafaka ödenmemesi halinde uygulanan disiplin hapsi niteliğindeki zorlama hapsi, TCK anlamında bir suça ilişkin verilen hapis cezası niteliğinde olmadığından adli sicil kaydına da işlenmez.

Bu cezanın kişi ele geçirildiği anda derhal infazı gerekir ve kararın kesinleşmesinden itibaren 2 yıl içinde infaz edilememesi halinde icra edilmesi söz konusu olmaz. Bu nedenle cezanın düşmesi tabiri bu hapis cezaları bakımından söz konusu değildir.

Bu gibi bir durumla karşı karşıya kaldıysanız hemen Ceza Avukatı ile iletişime geçip, danışmanlık alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler