Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 160. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyetliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Hırsızlık suçu ise yine aynı Kanun’un 141 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir:

Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Yargıtay aşağıda belirtilen kararında hırsızlık suçu ile Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu arasında ayrım yapmıştır. Bu çerçevede şu genel kuralı ortaya koymuştur:

Alışveriş yapılan iş yerinde unutulan telefonun iş yeri sahibi tarafından sahibi araştırılmaksızın sahiplenilmesi hırsızlık suçunu oluşturur.

Yargıtay’ın ilgili kararını aşağıda paylaşıyoruz.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin E: 2019/3635; K: 2019/14373 Sayılı Kararı

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ: Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

HÜKÜM: Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanık hakkında kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan TCK’nın 160/1 maddesi-gereğince doğrudan hükmedilen 500-TL adli-para-cezasına hükmedilmiştir.

Bu hüküm kesin-hüküm niteliğinde ise de, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz isteminin suç-vasfına yönelik olması nedeniyle hükmün temyizi-kabil olduğu belirlenmiştir.

Bu çerçevede yapılan incelemede,

Katılanın oğlu, sanığa ait bakkal dükkânından alışveriş yaptıktan sonra cep telefonunu almayı unutmuştur. Sanık ise, katılanın cep telefonunun ona ait olduğunu bildiği veya çok kısa bir araştırma ile cep telefonunun sahibini bulabilecek durumdadır. Bu durumun anlaşılması karşısında;

  • Sanığın eyleminin hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden,
  • Suç vasfında yanılgı sonucunda aynı Kanun’unmaddesinde düzenlenen kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçuolarak nitelendirilmesi

suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

O yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 30.09.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ceza davaları ile ilgili olarak Ankara Ceza Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler