Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

İnfaz Yasası Düzenlemesi Çerçevesinde Şartlı Tahliye Oranları

Genel Olarak

İnfaz Yasası ile 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda,

  • Kasten Öldürme suçları
  • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları,
  • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK 87, fıkra iki, bent d)
  • İşkence suçu
  • Eziyet suçu
  • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu
  • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
  • Devletin güvenliğine karşı suçlar
  • Terör suçları

dışında kalan suçlarda, (2/3)şeklindeki koşullu salıverilme oranı, (1/2) ye indirilmiş, ayrıca Denetim Süresi 1 yıldan, 3 yıla çıkarılmıştır.

Bu oranlar iyi halli olmak koşuluyla, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacaktır.

Hükümlü şartların oluşması halinde İnfaz Hâkiminin vereceği denetimli serbestlik kararı ile cezaevinden çıkacaktır.Önceki düzenlemeden farklı olarak cezaevinden çıkmak için açık ceza infaz kurumuna ayrılmak şartı aranmamaktadır. Cezaevine ilk kez giren ve 6 yıl ve altında daha az hapis ceza alan hükümlüler Açığa Ayrılma Yönetmeliği gereğince 3 gün cezaevinde kaldıktan sonra 5275 sayılı İnfaz Yasası kapsamında müddetname (şartlı tahliye, bihakkın tahliye ve koşullu salıverilme oranlarını gösteren belge)nin düzenlenmesi, Cezaevi İdare Gözlem Kurulu’nun iyi hale ilişkin olumlu raporu ve İnfaz Hakimliği’nin kararı ile serbest bırakılacaklardır. Cezaevinde bulunan hükümlüler ise 3 günlük süre şartı olmaksızın yukarıda belirtilen işlem ve kararlardan sonra serbest bırakılacaklardır.

Uyuşturucu Ticareti ve Cinsel Suçlarında İnfaz Oranları

Bu suçlar nedeniyle koşullu salıverme oranları 28/06/2014 tarihinden sonra işlenmiş olan süreli hapis cezaları bakımından 5275 sayılı İnfaz Yasası kapsamında (3/4) olarak uygulanır.

28/6/2014 tarihinden önce işlenmiş olan süreli hapis cezaları bakımından 5275 sayılı İnfaz Yasa’sı kapsamında koşullu salıverilme oranı (2/3) olarak uygulanır”.

Bu suçların istisna suçlardan olması nedeniyledenetimli serbestlik süresi 1 yıl olarak uygulanacaktır.

Terör ve Örgütlü Suçlarda İnfaz Oranları

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezalandırılan hükümlüler için süreli hapis cezaları bakımından 5275 sayılı İnfaz Yasası kapsamında koşullu salıverilme oranı 3/4 tür. Bu suçların istisna suçlardan olması nedeniyle denetimli serbestlik süresi 1 yıldır.

Hakkında Terörle Mücadele Kanunu hükümleri uygulanmayan, örgüt kurmak ve yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş suçlardan cezalandırılan hükümlüler için süreli hapis cezaları bakımından 5275 sayılı İnfaz Yasası kapsamında koşullu salıverilme oranı 2/3 tür. Bu suçların denetimli serbestlik süresi ise 3 yıldır.

Bu açıklamalar çocuklar ve mükerrirleri kapsamamaktadır.

Ceza hukuku ile ilgili diğer makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler