Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Gümrük Avukatı – Gümrük Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

Gümrük avukatı; gümrük mevzuatına hakim ve karşılaşılan uyuşmazlıkları mevzuata uygun şekilde çözebilecek beceriye sahip olmalıdır. Süresinde ve etkin bir şekilde yapılan başvurular ile sorunun çözümünü henüz başvuru aşamasında çözüme kavuşturabilmeli ve süreleri kaçırmaması önemlidir.

Gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili uygulamada birçok problemle karşılaşılmaktadır. Gerek Gümrük mevzuatının karmaşıklığı gerekse de bu alanda mevzuatı bilen hukukçuların olmaması uyuşmazlıkların çözümünü zorlaştırmaktadır. Bu uyuşmazlıkların başında gümrük ve kaçakçılık mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklar gelmektedir. Ayrıca bu uyuşmazlıklar idari yargı alanını da ilgilendiren ve çözümü, ciddi hukuki uzmanlık gerektiren bir uyuşmazlık türüdür.

Bu nedenle yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Gümrük idarelerinin işlemlerine karşı hukukçular tarafından itiraz edilmesi ve dava açılması daha sağlıklı olacaktır. Hukukçular dışında ilgililer veya temsilcileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin doğru uygulanması çok da mümkün değildir. Yanlış itiraz ve davalar ilgililerin yüksek oranda idari para cezaları ödemesine veya hürriyeti bağlayıcı ceza almasına neden olabilmektedir.

Gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarının hukuki çözümü için aşağıda belirttiğimiz mevzuata da hâkim olmak gerekmektedir:

 • Eşyanın menşei ve kıymetine ilişkin hükümler,
 • Tarifeye ilişkin hükümler,
 • Genel gümrük işlemlerine ilişkin hükümler,
 • İthalat ve ihracata ilişkin hükümler,
 • Ekonomik etkili gümrük rejimleri,
 • Ekonomik etkili olmayan gümrük rejimleri,
 • Dış ticarete ilişkin hükümler başta olmak üzere tüm Gümrük Mevzuatı,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
 • EPDK Mevzuatı, Gelir Vergisi Kanunu,
 • Vergi Usul Kanunu,
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu,
 • Katma Değer Vergisi Kanunu,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu,
 • Gümrük Kanunu,
 • Kabahatler Kanunu ve
 • Türk Ceza Kanunu.

Gümrük mevzuatı birçok riski de barındırmaktadır. Eşyanın müsaderesinden, yüksek idari-para-cezalarına, nakliye araçlarına elkonulmasından, hürriyeti bağlayıcı cezalara, vergi cezalarından vergi kaçakçılığı suçuna kadar giden ağır yaptırımları içermektedir. Teminatın iadesi kavramı da ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Teminatın iadesi, muafiyet kapsamında ithali yapılan eşyaların vergi-resimlerinin belli bir taahhüt karşılığında geri alınmak üzere yatırılması olarak tanımlanır.

Gümrük Mevzuatına İlişkin Başlıca Uyuşmazlıklar

 • Gümrük Uyuşmazlıkları,
 • Gümrük Vergisi Uyuşmazlıkları,
 • Dâhilde İşleme Rejimi,
 • Eşyanın El Konulması, Müsaderesi,
 • İthalat vergileri, eş etkili vergiler ve mali yükler,
 • Gümrük yükümlülüğü ve sorumluluğu,
 • Gümrük müşavirliği,
 • Doğrudan ve dolaylı temsil,
 • Gümrük vergilerine ilişkin idari itiraz prosedürü,
 • Gümrük tarife istatistik pozisyonu,
 • Tercihli tarife uygulaması,
 • Telafi edici vergi,
 • Kaynak kullanımını destekleme fonu payı.

Mevzuat uyarınca, gümrük rejimlerine tabi tutulan eşyaların bu işlemlerine ilişkin tahakkuk eden teminata bağlanan gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin çözülmesi ve gümrük muafiyetine tabi eşyaların ithalat aşamasında verilen teminatlarının, yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sonra iadesinin sağlanması da faaliyet alanımız içerisindedir.

Gümrük hukukuna ve mevzuatına ilişkin davalarda tarafların gerekli idari başvuruları etkin ve süresinde yapmaları ve dava açma sürelerini kaçırmamaları önemlidir. Ayrıca dava sonunda Gümrük hukukuna ilişkin davalardan kaynaklı tüm tazminat haklarını da tam olarak kazanabilmesi için profesyonel hukuki yardımdan faydalanmaları gerekmektedir. Or Hukuk ve Danışmanlık ofisi olarak diğer uzman olduğumuz faaliyet alanlarında olduğu gibi gümrük hukukuna ilişkin davalarda da uzman ekibmiz ile devam etmekteyiz. Bu nedenle ofisimiz gümrük kaçakçılığı avukatı, gümrük hukuku avukatı olarak anılmaktadır. Yine özellikle ülkemiz için gümrük faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı diğer bölgelerde de faaliyetlerimiz devam etmektedir. Dolayısı ile gümrük avukatı istanbul, mersin gümrük avukatı, gümrük avukatı izmir, gümrük avukatı ankara gibi alanlarda da ofisimiz yine uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Vergi Hukuku

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler