Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Göreve İade Edilen Kamu Görevlilerinde Yüksek Vergi Sorunu

Göreve iade edilen kamu görevlilerine geriye dönük olarak ödenen ücretler nasıl vergilendirilmektedir?

Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe-teşebbüsü sonrası çıkarılan OHAL KHK’ları ve Bakanlıklarda oluşturulan komisyon kararlarıyla yaklaşık 135-bin kamu görevlisi ihraç edilmiştir.

İhraç edilen bu kamu görevlilerinden bir kısmı(yaklaşık 10 bin civarında kamu-görevlisi) Olağanüstü Hal Komisyonu kararı veya idari yargı kararlarıyla göreve iade edilmişlerdir.

Bu kişiler göreve iade edilirken, 7075 sayılı Kanun’un 10.maddesinin 1.fıkrası gereğince kendilerine ihraç edildikleri süre boyunca ödenmeyen maaşları toplu-olarak ödenmektedir.

Madde şu şekildedir:

“İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun-hükmünde-kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir.”

Göreve iade edilen kamu-görevlilerine yapılan toplu ücret ödemesinde gelir vergisi kesintisinin hangi tarihe ve orana göre yapılacağı hususunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Uygulama kamu idareleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da özelgeleri doğrultusunda, ücret hangi tarihte ödenmişse o tarihteki gelir vergisi matrahına dahil edilerek vergilendirme yapmaktadırlar. Böylece normal zamanda alt dilimden (%15) vergiye tabi tutulacak ücret gelirleri, ödemenin toplu yapılması nedeniyle üst dilimden (%27) vergiye tabi tutulmakta, bu suretle ücret geliri elde edenlerin yaklaşık %12’lik bir gelir kayıpları olmaktadır.

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

Bir kişinin 2017, 2018 ve 2019 yıllarında görevde olmadığını ve kendisinin 2020 yılı başında görevine döndürülüp kendisine 3 yıl için 130 bin TL toplu ücret ödemesi yapıldığını varsayarsak;

Yapılan bu 130 bin TL’nin

22.000 TL’lik kısmı için %15 oranında: 3.300- TL

22.000- TL ile 49.000- TL arası için %20 oranında: 5.400- TL

49.000- TL ile 120.000- TL arası için %27 oranında: 19.170- TL

120.000- TL ile 130.000- TL arası için %35 oranında: 3.500- TL

Olmak üzere toplam: 31.370- TL gelir vergisi ödemek durumunda kalınacaktır.

Ayrıca 2020 yılı için yapılan bu 130 binlik ödeme nedeniyle, kamu görevlilerinin ödemeden sonraki aylarda elde ettiği ücret gelirleri %35 oranında vergilendirilecektir.

Böylece, kamu görevlilerinin normal zamanlarda %15, %20 oranlarında vergiye tabi tutulacak ücret gelirleri, %27 ve %35 vergiye tabi tutulmak suretiyle ciddi bir vergi yüküyle karşılaşılacaktır.

Peki, göreve iade edilen kamu görevlileri bu durumla karşılaştıklarında neler yapabilirler?

Vergi Avukatı

Yukarıda anlatılan durumla karşılaşan, yani ücret gelirleri üzerinden fazla gelir vergisi kesintisi yapıldığını düşünen kamu-görevlilerinin buna karşı dava-açma hakları mevcuttur.

Açılacak davalarda da iki yol izlenebilir.

Birincisi, vergi kesintisinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde yetkili Vergi Mahkemesi’nde iptal ve iade istemli bir dava açmak.

İkincisi ise, vergi kesintisinin yapıldığı tarih üzerinden 30 gün geçtiyse 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen düzeltme-şikayet yollarını işletip, sonucuna göre dava açmak.

Konuyla ilgili olarak vergi mahkemesinde açılan davalarda davacılar lehine karar verilmektedir. Ayrıca, konuyla ilgili yine Danıştay’ın olumlu kararları bulunmaktadır.

Ancak, açılacak bu davaların vergi tekniği yanında vergi hukuku bilgisine de sahip uzman kişilerden destek alınarak açılmasını öneririz. Çünkü, vergi davaları 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu yanında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere vergi kanunlarına da hâkim olmayı gerektirdiğinden, uzman kişilerden destek alınmaması durumlarında ciddi hak kayıpları yaşanılması kaçınılmazdır.Vergi Davaları – Ankara Vergi Avukatı ile ilgili olarak Vergi Hukuku-Vergi Davaları başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Vergi Hukuku

göreve iade edilen kamu görevlilerinde yüksek vergi sorunu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler