Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Emekli Maaşı Haczedilebilir Mi? | 2023 Güncel

Haczedilemeyecek mal ve haklar, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda; tamamı haczedilemeyen mal ve haklar ve kısmen haczedilemeyen mal ve haklar olmak üzere ikili bir ayrımla düzenlenmiştir.

Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar İcra ve İflâs Kanunu’nun 82. maddesinde, kısmen haczedilemeyen mal ve haklar ise 83. maddede belirlenmiştir.

Madde 83 hükmüne göre, maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar düşüldükten sonra haczolunabilir.

İcra ve İflâs Kanunu’nun 83. maddesinde kısmen haczine izin verilen maaş kavramının içine “emekli aylıkları” da dahildir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93 üncü maddesi hükmü gereğince her nevi emekli maaşlarının haczedilmesi mümkün değildir.

Kanun’da emekliler arasında memur, işçi veya bağımsız çalışan emeklisi ayrımı yapılmadan, bütün emekliler için geçerli bir düzenleme yapılmıştır. Emekli maaşlarının tamamı haczedilemez olarak kabul edilmiş ve kısmen de olsa haczedilmelerine imkan tanınmamıştır.

Kanun’un 88. Maddesi hükmü gereğince takip ve tahsili gereken alacakları ve nafaka borçları için haciz yasağı söz konusu olmazken, diğer sebeplerden kaynaklanan borçlarda da emekli maaşına haciz konulabilmesi için, borçlunun hacze muvafakat etmesi gerekmektedir.

Hangi Durumlarda Emekli Maaşına Haciz Gelir?

Kanun’un 88. Maddesi hükmü gereğince takip ve tahsili gereken alacakları ve nafaka borçları için haciz yasağı söz konusu değildir.

Bunları kısaca Vergi Borçları, Nafaka Alacakları ve Borçlunun Rızası ile yapılan hacizler olarak sıralamak mümkündür. Kişinin sonradan verilen rızası veya hacze dair eylemsiz kalması ani şikayet etmekte kaçınması da yargı kararları gereğince bu kapsamdadır.

Banka Kredi Borcu İçin Emekli Maaşında Kesinti Yapabilir Mi?

Banka, emeklinin yaptığı ve imza ederek ödemeyi taahhüt ettiği “Kredi Sözleşmesi” gereğince emekli maaşında kredi borcuna istinaden kesinti yapabilir. Bu ödemelerin emekli maaşından haciz kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü bir icra takibi değil, kişinin rızasına dayalı olarak çektiği krediye ilişkin taahhüt ettiği yasal bir ödeme söz konusudur.

Emekli Maaşına Haciz ile İlgili Kanunlar Ne Diyor?

5510 sayılı Kanun’un 93/1 maddesi, “MADDE 93- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/56 md.) Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir” hükmünü amirdir.

Yine aynı Kanun’un 88 inci maddesi gereğince takip ve tahsil edilmesi gereken PRİM ÖDEMELERİ de emekli maaşından SGK tarafından kesilebilir.

2004 salı İcra ve İflas Kanunu’nun 83 üncü maddesinde “kısmen haczi caiz olan şeyler” sayılmış ve bunlar arasında emekli maaşlarına da yer verilmiştir. Buna göre “Madde 83 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.) Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

(Değişik: 12/4/1968 – 1045/1 md.) Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez”

Daha fazla ayrıntı ve danışmanlık için hemen şimdi OR Hukuk ve Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz!

15 yanıt

 1. Emekli maaşıma sgk, şirketimin prim borcu nedeni ile el koymuş 21/3/2024 tarihinde.emekli maaşına haciz konur mu?nasıl kaldırabilirim

  1. cahiz bey sgk ve nafaka alacakları dışında emekli maaşı haczedilemez. konu sgk alacağı olduğu için haciz işlemi uygulanır. ne yapılacağı hususunda detaylı danışmanlık almanızı tavsiye ederiz. somut olayı irdelemeden yorumlamak doğru olmaz. dolayısıyla haklı bir nedenle mi yapılmış, tesis edilen işlem hatalı mı ? bu konuda değerlendirme yapılması gerekir. iyi günler dileriz

 2. Emekli sandığı emeklisiyim. Kredi borcumu ödeyemiyor. Emekli maaşımdan ne kadar kesinti olur?

 3. EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULAMAZ KANUNU ÇIKMADAN ÖNCE AÇILAN İCRAALAR’I DA KAPSAR MI? YANİ İPTAL İÇİN MAHKEMEYE DAVA AÇMAK MI GEREKİR ? NE YAPMAM LAZIM ?

 4. Merhaba or hukuk ben sgk emeklisiyim benim abim vefat etti ve borcu bize kaldı ama Avukat devreye girdi ama ben başka bankadan zaten blokeliyim borcum haziranda bitecek benim emekli maasima haciz yada icra gelirmiş gelirsede ne kadar gelir tüm hesaplarıma el koyarmı

 5. Sgk prim borcundan ve vergi dairesi borcumdan dolayi emekli ayligima haciz koyarmi birde bayram ikramiyeleri bloke koymuş buna nasıl kaldirabilirim

 6. Merhaba , ben emekliyim ve bireysel kredi ve kredi kartı borcum var, şimdilik bir ay gecikti ve birkaç ay ödeme yapamayacağım, maaşıma bloke koyarlar mi ya da icra gelir mi? Şimdiden yanıtınız için çok teşekkür ederim

 7. Hayırlı ramazanlar
  Kadın emekli ama ölen kocasının da maaşını alıyor diye biliyorum…
  Bu 2 maaşın birine haciz katılabilir mi?

 8. Merhaba, bir yorum yazmıştım ama eksik yazmışım , tekrar sorumu yinelemek istiyorum, ben memur emeklisiyim, banka kredim ve kredi kartım borcum mevcut, bazı sebeplerden dolayı şu an odeyemiyorum , maaşıma haciz gelir mi ya da bloke koyabilirler mi? Ayrıca bir bankanın A şubesinde bulunuyor borcum ama B subesinden maaş alıyorum A şubesi B şubesinde ki yatan maaşa el koyabilir mi? Şimdiden teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler