Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Boşanma Durumunda Düğünde Takılanlar Kime Aittir?

Düğünde takılan takıların ziynet olduğu genel kabul gören bir sınıflandırmadır. Erkeğin yakınları ve kadının yakınları tarafından çifte, düğün sırasında takılan bütün takıların niteliğine göre sınıflandırılması gerekmektedir. Genel anlamda altın olarak takılan veya para olarak hediye edilen eşya bakımından bir değerlendirme yapılmalıdır. Buna göre kadına takılan bilezik, her türlü altın, kolye, küpe vb. ziynetin kadının olduğu kabul edilmektedir.

Kadına takılıp erkeğin kullanmasına özgü olan ve cinsiyet ayrımına konu eşyanın da erkeğin olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Düğün sırasında kadın ve erkeğe ayrı ayrı takılan para ve maddi değeri olan ve cinsiyete göre ayrılması olanaksız eşyanın da takıldığı kişiye ait olduğu kabul edilmektedir. Yerel adete göre ispatlanması halinde bir cinse özgülenmesi mümkün olmayan ve her iki cins tarafından kullanılabilen eşyanın da takıldığı kişiye ait olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Düğün takıları konusunda kadın ve erkek bir sözleşme de yapabilir. Bu sözleşme de sonrasında takılar bakımından geçerli olacaktır.

Boşanma halinde düğün kayıtları ve takı merasimine dair belgeler ve tanık beyanları çerçevesinde takıların durumunun belirlenmesi gerekir.

Erkeğe Takılan Takılar Kime Aittir?

Erkeğe takılan ve onun kullanımına özgü olan takılar ile bir cinsin kullanımına özgülenmesi mümkün olmayan eşyanın erkeğe takılması halinde ona ait olduğu yargı kararlarında kabul edilmektedir.

Boşanmada Altınlar Nasıl Hesaplanır?

Boşanmada çifte takılan altınlara dair bilgiler ancak tanık beyanları, görüntü kayıtları vb. Sair suretteki deliller ile belirlenir. Bu altınların taraflarca takıldıkları dönemde kayda geçirilmesi halinde sonrasında bu kayıtların ispata esas olacağı da açıktır. Altınların öncelikle takıldıkları zamandaki miktar ve nitelikleri tespit edilir. Sonrasında Bilirkişi vasıtasıyla bunların DEĞER TESPİTİ yapılır. Kuyum işi yapan Bilirkişiler vasıtasıyla  takıların değeri Mahkemece tespit edilir.

Boşanma Davasında Altınların İspatı Nasıl Yapılır?

Boşanma halinde düğün kayıtları ve takı merasimine dair belgeler ve tanık beyanları çerçevesinde takıların durumunun belirlenmesi gerekir. Bu bakımdan düğüne dair görüntü kayıtları (video ve fotoğraflar), takılara dair kayıt belgeleri, tanıkların konuya dair düğün sırasındaki durum hakkındaki beyanları ile konunun ispat edilmesi gerekir.

Boşanma Sürecinde Altın ve Takılara İlişkin Dava Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılmasıyla birlikte ziynet alacağı ve takılar konusunda dava açan taraf talepte bulunabilir. Ayrıca ayrı bir dava açılması ile de bu alacaklar istenebilir. Ancak boşanma kararı kesinleştikten bu dava açılmalıdır. Dava harca tabidir ve alacağın kapsamı belirli değilse belirisiz alacak davası olarak açılır ve sonrasında talep edilen takı bedeline göre harç yatırılır. Zamanaşımı süresinin bu alacak bakımından 10 yıl olduğu kabul görmektedir.

Bahsetmiş olduğumuz bu ve benzeri tüm konular hakkında destek ve danışmanlık almak için Boşanma Avukatı ile hemen şimdi iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler