Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen özel boşanma sebeplerinden biridir.

Bilindiği gibi boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 161 ila 166. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre boşanma sebepleri;

  • Zina (TMK md. 161),
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK md. 162),
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK md. 163),
  • Terk (TMK md. 164),
  • Akıl hastalığı (TMK md. 165) ve
  • Evlilik birliğinin sarsılması (TMK md. 166)dır.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 163.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

“Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.”

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davasının Şartları

Davacı işlenen suçtan ötürü evliliğin devamına katlanmak zorunda olmadığını ileri sürerek dava açabilir. Kanunda bu boşanma sebebinde bir süre öngörülmemiştir. Ancak makul bir süre içinde dava açılmalıdır.

Bir suçun aile birliği içinde “hoş görüldüğü ve bir anlamda affedildiği” söylenebiliyorsa artık dava sebebi olmamalıdır.

İnsanlar toplu yaşamada barış ve huzuru sağlamak ve bu ortama süreklilik-kazandırmak için belli değerler etrafında birleşip belirli-kuralların benimsenip yerleşmesini sağlamışlardır. Her toplumda haysiyet değerleri de buna göre ortaya çıkmıştır. Bu kurallar önce aile birliği içinde yaşanarak korunur, sonra toplum seviyesinde devamlı bir geçerlilik kazanır. Toplum nazarında kabul görmeyen bazı davranışlar bu sebeple diğer eş tarafından dava sebebi olarak öne sürülebilir. Bu tür davranışlarda bir kere işlenmiş olması dava için yeterli değildir. Eşi rahatsız eder derecede süreklilik görülebilmelidir. Bu yüzdendir ki evlilik birliği artık diğer eş açısından çekilmezlik kazanmıştır

Gerek suç işleme ve gerekse haysiyetsizliği benimseme davacı eşe yönelik değildir. Ancak, davacı açısından evlilik çekilmez hale gelmektedir.

Uygulamada Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayanan boşanmalarda genellikle ceza davalarının sonuçlarının beklenmesi gerektiği içtihat edilmektedir. Bunun sebebi daha çok davacının mali taleplerini etkileyen kusur durumlarını net bir şekilde görmek amacıyla tercih edilmektedir. Ancak çok açık olaylarda ceza dosya belge ve bilgileri ilgi tutularak boşanma kararı verilebilir. Önemli olan ceza dosyası bilgilerinin boşanma dosyasına raptedilmesidir.

Uygulamada, yüz kızartıcı, utanç verici, toplumun kabul etmeyeceği ırza geçme, uyuşturucu madde imalatı, zimmet, irtikâp, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik vs. gibi durumlar suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme halleri olarak nitelendirilmektedirler.

Aile ve boşanma davaları ile ilgili olarak Aile ve Boşanma Davaları başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler