Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Boşanma Sebepleri ve Boşanmada Yetkili Mahkeme

Boşanma sebepleri, Türk Medeni Kanunu’nun 161 ila 166.maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre boşanma sebepleri;

  • Zina (TMK md. 161),
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK md. 162),
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK md. 163),
  • Terk (TMK md. 164),
  • Akıl hastalığı (TMK md. 165) ve
  • Evlilik birliğinin sarsılması (TMK md. 166)dır.

Evlilik birliğinin sona ermesi ancak mahkeme tarafından verilecek bir boşanma kararı ile mümkündür. Boşanma davaları anlaşmalı olarak açılabileceği gibi çekişmeli olarak da açılabilmektedir.

Bir yıldan fazla evli kalan çiftler, boşanma sonucuna ilişkin tüm hususlarda (nafaka, velayet, eşyalar vs.) mutabık kalarak anlaşmalı boşanma yolu ile evlilik birliğini sona erdirebilmektedirler. Bunun mümkün olmadığı hallerde de yukarıda belirttiğimiz boşanma sebeplerini ileri sürerek dava açabilirler.

Boşanma davalarında, taraflar dava devam ederken bir kısım geçici tedbirlere (nafaka, velayet) karar verilmesini isteyebilmektedir. Bunun dışında tarafların dava sonunda boşanma kararı ile birlikte hakkında karar verilmesini isteyebileceği birçok konu vardır. (Velayet, nafaka, ev eşyaları, ziynet eşyaları, maddi-manevi tazminat, çocuklarla görüşme vs.).

Boşanma ve Ayrılık Davalarında Yetkili Mahkeme ve Yetki İtirazı 

Boşanma davaları davacının veya davalının adresinin olduğu yerdeki ya da çiftlerin davadan önce en son 6 ay süre ile beraber ikamet ettikleri yerdeki aile mahkemesinde açılabilir. O yerde aile mahkemesi yoksa aile mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemesinde de açılabilir.

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, isterse boşanma, isterse de ayrılık isteyebilir.

Yurt dışındaki vatandaşlar yerleştikleri ülkede dava açamazlarsa ve Türkiye’de yer itibarıyla yetkili mahkeme tespit edilemiyorsa, oturulan yer mahkemesinde boşanma davası görülebilir. Türkiye’de oturma söz konusu değilse Türkiye’de son ikamet edilen yer mahkemesinde dava görülebilir. Bu da tespit edilemiyorsa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemeleri davayı görmeye yetkilidir.

Yetki itirazı davalıya dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevap süresi olarak öngörülen iki haftalık süre içinde ileri sürülmek zorundadır. Süreye uyulup uyulmadığı ve ilk itirazın dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on gün içinde ileri sürülmediği re’sen gözetilmelidir.

Davalı yetki itirazı ile birlikte yetkili mahkemeyi de doğru olarak belirtmelidir. Aksi halde itiraz salt bu sebeple reddedilir.

Boşanma davasının taraflarının dava devam ederken alınabilecek geçici önlemlerden yararlanabilmesi önemlidir. Ayrıca dava açılması ya da geçici tedbire karar verilmesi için gerekli süreleri de kaçırmamaları gerekir. Bu nedenle davanın taraflarının dava sonunda boşanmayla birlikte diğer haklarını da tam olarak kazanabilmesi için profesyonel hukuki yardımdan faydalanmaları gerekmektedir. Bu nedenle de uzman bir boşanma avukatı vasıtası ile destek almak her zaman önemlidir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler