Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Kiracı Tahliyesi Nedir?

Konut ve çatılı işyeri kiralanmasında, kiraya veren belirli sebeplere bağlı olarak kiralananın tahliyesini talep edebilir. Bu haller 6098 sayılı Kanun’da belirlenmiş olup, uygulamada önem arz etmektedir.

Tahliye talebinin gerekçesi açılan davada mutlaka “sebep” olarak gösterilmelidir Mahkeme bu sebebi tespitle görevlidir.

Kiracı tahliyesi kanunda yazan sebeplerden birisine dayalı olarak kiralananı kiracının boşaltmasının kiraya veren tarafından istenmesidir. Tahliye ile kiralananın, kiracı tarafından kullanımı sona erer ve Kira Sözleşmesi son bulur.

Kiracı Tahliye Davası Kadar Sürer?

Kiracı tahliye davaları mahkemelerin iş yoğunluğuna ve eldeki sübut vasıtalarının ve delillerin yeterliliğine göre 6 aydan 2 yıla kadar olağan koşullarda sürebilen davalardır.

Ancak ülkemizde ekonomik değerlerde meydana gelen değişme ve pandemi sonrasında gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan maddi değişim doğrultusunda kiracı tahliye davalarında anormal ve beklenmedik sayıda artış olmuştur. Bu sebeple 2023 yılı itibariye davaların 30 ay ile 50 ay arasında değişen sürelerde sonuçlanması öngörülmektedir.

Kiracı Tahliyesi Süreci ve Adımları

Kiracı tahliye sebeplerine ve yasal dayanaklara bağlı olarak da tahliye sürecinin yürütülmesi farklılaşır.

Tahliye davası ihtiyaç için açılacaksa sözleşmenin yasal bitme süresinden sonra 1 ay içinde dava açılmalıdır.

Fesih bildirimi yapılacaksa bildirimden sonra sözleşmenin sona ermesiyle 1 ay içinde dava açılmalıdır.

Bildirimler ispat bakımından yazılı olarak yapılmalıdır.

Süreler dikkatle takip edilmelidir. Sürelerin geçirilmesi halinde dava açma hakkı bakımından da kayıplar yaşanacağı muhakkaktır.

Tahliye Davasında Kiracının Hakları

Kiracı açılan davanın yasal olmadığını ve Kanunda düzenlenen sebeplere dayanmadığını dava aşamasında ileri sürebilir.

Ancak hukuk davası olan bu davalarda belirli bir usul ile savunma yapılması zorunlu olduğundan cevap süreleri ve Mahkemenin taleplerine dair açıklamalar zamanında ve kanuni süresi içerisinde yapılmalıdır.

Kiracı, 1 yıldan uzun süren ve belirsiz süreli niteliği kazanan Sözleşmelerde olağan hallerde 10 yıl oturma hakkına sahiptir. 10 yılın sonunda fesih yapılmazsa Sözleşme 1 yıl daha uzar.

Kiracı, tahliye taahhüdüne istinaden açılan tahliye davalarında ise taahhüdün niteliği ve içeriği hakkında, imzanın yeterliliğine dair, kiralananın aile konutu olması sebebiyle eşin taahhütte imzası bulunmadığına dair ve taahhüdün geçersiz olduğuna dair savunmalar yapabilir.

Kira borcu ödenmemesi sebebiyle açılan davalarda ise kira borcunun ödendiği ve davanın haksız olduğu gerekçesiyle itirazların sunulması gerekmektedir.

Kira Borcu Nedeniyle Hızlı Tahliye İşlemi Gerçekleştirilebilir mi?

Hukukumuzda ve uygulamada hızlı tahliye şeklinde bir düzenleme mevcut değildir. Yukarıda yer verildiği üzere 6098 sayılı Kanun, kira borcunun ödenmemesi halinde Md. 352/2’de kiraya verene tahliye bakımından bir hak tanımıştır.

Bu kapsamda borcun ödenmediği yılın bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava açarak kiralananı tahliye etme hakkı vermiştir.

Bunun dışında kiracının önceden imzalayıp ve usulüne göre verdiği Tahliye Taahhüdü ile en kısa sürede kiralananı tahliyesi mümkün olmaktadır. Bu durumda da açılmaksızın icra yolu Taahhütte belirtir boşaltma tarihinde sıra 1 ay içerisinde taşınmazın bulunduğu yer İcra Müdürlüğü’ne başvurarak fiilen işlem yapılması mümkündür.

Tahliye Anlaşmazlıklarında Hukuki Destek

Tahliye davaları bakımından detaylı ve yaşadığımız hukuki sorun kaynaklı bilgilere or.av.tr web adresimizden ulaşabilir ve hukuki destek için bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler