Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi İstisnası

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi İstisnası

Yabancı Firmalara Da Açık Olan İhaleler Nedeniyle Ödenen Damga Vergileri Geri Alınabilir Mi?

Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerde damga vergisi alınmaması, kamu ihalelerine giren yabancı şirketler açısından özellik arz etmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında; anılan Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. (I) sayılı tablonun “II-Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün 2. bendinde; ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire veya kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan hüküm gereğince, kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların ihale kararları damga vergisine tabidir.

Ancak, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na 5035 sayılı Kanun’un 28.maddesi ile eklenen ek 2.maddesi bu konuda bir istisna getirmiştir. Buna göre, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesna tutulmuştur. Anılan maddede 09.08.2016 tarihinde yayımlanan 6728 sayılı Kanunla bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik uyarınca 09.08.2016 tarihinden itibaren yapılacak yabancı isteklilere de açık kamu ihalelerinde damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için, yabancı firmaların teklif vermesi şartı getirilmişti.

Ancak, yabancı firmaların teklif vermesi koşulu Anayasa Mahkemesi’nin 24/12/2020 tarihli ve E.:2020/15; K.:2020/78 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Böylece istisna uygulanabilmesi için ihalenin yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olması yeterli hale gelmiştir.

Öte yandan, istisna uygulanabilmesi için vergi, resim, harç istisnası belgesi bulunması koşulu da getirilerek tebliğdeki şart kanuna taşınmıştır. 

Ödenen Damga Vergisinin İade Alınması

Ödenen Damga Vergisinin İade Alınması

Bu yasal düzenlemeleri belirttikten sonra yabancı firmalara da açık olan kamu ihaleleri nedeniyle ödenen damga vergisinin iade alınıp alınamayacağına ve nasıl iade alınacağına bakalım.

Ödenen bir verginin geri alınabilmesi için “ihtirazı kayıt” konulması gerekir. İhtirazi kayıtla ödendikten sonra ödendikten sonra 30 gün içinde ilgili Vergi Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir.

Şayet bu süre geçirilmişse artık iade, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen düzeltme-şikâyet hükümleri kapsamında istenebilecektir.

Bunun için de yapılacak düzeltme başvurusunun 5 yıllık süre içinde yapılması zamanaşımı açısından önemlidir.

Düzeltme ve şikâyet başvurularının 213 sayılı Kanuna uygun şekilde ve belli süreler içinde yapılması gereklidir. Burada başvurunun içeriği, şekli, süresi gibi hususlar ve sonrasında açılacak davada ileri sürülebilecek konular teknik bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle bu alanda uzman kişilerden profesyonel hukuki yardım alınması tavsiye edilmektedir.

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz, Vergi Hukuku alanında uzman avukatlar ve güçlü iş ve çözüm ortakları ile birlikte çalışmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler