Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Astsubay – 375 Sayılı KHK – Kamu Görevinden Çıkarma – İptal Kararı

Astsubay olarak görev yapan müvekkilin 375 sayılı KHK uyarınca kamu görevinden çıkarılması sonrası açtığımız davada, işlemin iptaline karar verilmiştir.

Müvekkil Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yapmaktadır. Hakkında adli veya idari bir soruşturma yokken açığa alınmıştır. Açığa alındıktan sonra 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 35/G maddesi uyarınca müvekkilin savunması alınmıştır.

Savunma istem yazısında müvekkil ile ilgili olarak;

 • Bank Asya’da hesabının bulunduğu ve 01.01.2014 tarihinden sonra hesabın aktif olduğu,
 • Astsubay olan kardeşinin Bank Asya’da hesabının bulunduğu ve 01.01.2014 tarihinden sonra hesabın aktif olduğu,
 • Yine kardeşinin gözaltına alınıp bırakıldığı ve hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kamu davası açıldığı, hususlarına yer verilmiştir.

Savunmasının alınması sonrasında müvekkil 375 sayılı KHK’nın Geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmıştır.

Astsubay – Yazdığımız Dava Dilekçesinde İleri Sürdüğümüz Hususlar

Müvekkilin son görev yeri Kocaeli olduğundan;

2577 sayılı Kanun’un 33/2 maddesi uyarınca dava, Kocaeli İdare Mahkemesinde açılmıştır.

Müvekkilin kamu görevinden çıkarılması işlemine karşı açtığımız davadaki dava dilekçemizde;

 • Müvekkilin ve abisinin Bank Asya’daki hesap hareketlerinin olağan/güncel bankacılık işlemleri olduğundan,
 • Örgüt talimatı ile herhangi bir para hareketi olmadığından,
 • Olağan/güncel bankacılık işlemlerin örgütsel faaliyet olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararlarından,
 • Kardeşi gerekçe gösterilerek müvekkilin kamu görevinden çıkarılmasının suç ve cezaların şahsiliği prensibini ihlal ettiğinden ve
 • Kamu görevinden çıkarma işlemiyle müvekkilin ulusal ve uluslararası hukukta ihlal edilen temel hak ve özgürlüklerinden, bahsedilmiştir.

Davanın ilerleyen aşamalarında, müvekkilin kardeşinin ceza davasından beraat etmesi üzerine, ceza mahkemesi kararı da idare mahkemesi dosyasına sunulmuştur. Aynı zamanda müvekkilin kardeşi beraat kararı sonrası görevine iade edilmiştir.

Davalı idare tarafından ise dosyaya sunulan evraklarda;

Müvekkilin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatını veya iltisakını ortaya koyabilecek başkaca bir hususa yer verilmemiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararı ve Gerekçe

Kocaeli 1. İdare Mahkemesi, duruşmalı olarak yapılan yargılama sonucunda;

16.02.2021 tarihli ve E: 2019/1507; K: 2021/279 sayılı kararıyla özetle;

Dava konusu işlemin tesisine yönelik söz konusu tespitlerin, dava dosyasında bulunan bilgi-belgelerle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmiş;

 • Müvekkilin astsubay olan kardeşinin beraat ettiği ve görevine iade edildiği,
 • Müvekkil ve kardeşinin hesaplarının rutin olarak kullandığı, banka ile ilgisinin olağan bankacılık işlemleri kapsamında kaldığı,
 • Davalı idarece müvekkilin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı/iltisaklı olduğu hususuna ilişkin olarak başkaca bir somut bilgi ve belgenin de ortaya konulamadığı,

Belirtilerek, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Yargılama duruşmalı olarak yapıldığından davalı idare aleyhine 3.110,00-TL vekalet ücretine hükmedilmiştir.

Mahkemenin iptal kararının tarafımıza tebliğinden sonra davalı idareye dilekçeyle başvuru yaptık. Dilekçemizde;

 • Astsubay olan müvekkilin mahkeme kararı doğrultusunda görevine başlatılması ve
 • Kamu görevinden çıkarılma nedeniyle uğramış olduğu parasal-özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tarafımıza ödenmesi talep edilmiştir.

Bu başvurular sonrası müvekkilimiz astsubay olarak tekrar görevine başlamıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevinden çıkarma ya da rütbenin geri alınmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılacak davalarda, İdare Hukuku alanında uzman hukuk bürolarıyla çalışmak, davanın kazanılması noktasında önemli olmakla birlikte, davanın Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşamalarına taşınması gerektiğinde, hak kaybı oluşmasını da engelleyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler