Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır ceza mahkemelerinin görev alanında yer almayan suçlarla ilgili yargılama yapmakla görevli mahkemedir.

Mahkemeler ceza yargılaması bakımından Sulh Ceza Hakimlikleri, Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi olarak 3’e ayrılmaktadır.

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un İkinci Bölümünde ve 11 ici maddesinde bu mahkemeler düzenlenmiştir.

Ceza yargılaması bakımından en yoğun olan ceza mahkemeleridir.

Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur (5235 sayılı Kanun Md. 14).

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Asliye Ceza Mahkemeleri aşağıdaki suçların yargılamasında görevlidir:

Üst sınırı 10 yıl ve daha az ceza gerektiren suçların yargılamasında bu mahkemeler görevlidir.

– Baktığı bazı suçlar şöyledir:

 • Vergi kaçakçılığı suçları,
 • İhaleye fesat karıştırma suçu,
 • Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
 • Kasten adam yaralama suçu,
 • Taksirle adam yaralama suçu,
 • Cinsel taciz suçu,
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,
 • Tehdit suçu,
 • Şantaj suçu,
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu,
 • Konut dokunulmazlığının ihlali suçu,
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu,
 • Israrlı takip suçu .
 • Hakaret suçu
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
 • Hırsızlık suçu
 • Mala zarar verme suçu,
 • Güveni kötüye kullanma suçu,
 • Basit dolandırıcılık suçu 
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu,
 • Karşılıksız yararlanma suçu,
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu,
 • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu,
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu,
 • Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu,
 • Gürültüye neden olma suçu,
 • İmar kirliliğine neden olma suçu,
 • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu,
 • Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu,
 • Usulsüz ölü gömülmesi suçu,
 • Parada sahtecilik suçu
 • Mühür bozma suçu,
 • Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu,
 • Özel belgede sahtecilik suçu,
 • Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu,
 • Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu,
 • Suç işlemeye tahrik suçu,
 • Suçu ve suçluyu övme suçu,
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu,
 • Kanunlara uymamaya tahrik suçu,
 • Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu,
 • Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçu,
 • Fuhuş suçu,
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu,
 • Dilencilik suçu
 • Aynı konutta birlikte oturduğu kişilere kötü muamele suçu,
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu,
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu,
 • Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu
 • Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu,
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
 • Görevi kötüye kullanma suçu,
 • Görevi yaptırmamak için direnme suçu,
 • İftira suçu,
 • Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu,
 • Suç üstlenme suçu,
 • Suç uydurma suçu

Asliye Ceza Mahkemesinin Yapısı

Asliye ceza mahkemeleri tek hakimle görev yapan ve yargılamayı tek hakimin yaptığı mahkemelerdir.

Her ilde ve ilçede genelde var olan ve yargılama yapan mahkemelerdir. Ceza yargılaması bakımından asli görevli ve kurulma yeri itibariyle de ülke genelinde bulunan genel mahkemelerdir.

Duruşmalara ve yargılamaya iddia makamı olan Cumhuriyet savcısı da iştirak eder.

 Asliye Ceza Mahkemesi Davası Ne Kadar Sürer?

Asliye ceza mahkemelerinde yargılamalar, iddianamenin niteliğine, delillerin durumuna ve delillerin elde edilmiş olup olmadığına göre 6 aydan 3 yıla kadar ortalama olarak süren yargılamalardır.

Ceza yargılamasında isnat delile dayalı olarak ve Mahkemece başkaca bir işlem yapılmasına gerek olmadan ve sanık elde edildikten sonra yapılmış ise yargılamanın azami 6 ayda ve en fazla 3 duruşma sonunda sonuçlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ancak suç soruşturması süreci tam manasıyla ve suçlama bakımından yeterli incelikle yürütülmemiş ise Mahkemenin de yargılama süreci bu bilgilerin toplanmasına ve mahkeme önüne gelmesine bağlı olarak uzayabilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler