Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır? Güncel Araç Değer Kaybı Hesaplama

Günlük hayatımızda istenemeden oluşan sorunlardan birisi de trafik kazalarıdır. İstatistiksel veriler göstermektedir ki günümüzde trafiğe çıkan  araç sayısı her geçen gün artması ile maddi hasarlı trafik kazaları da günden güne artmaktadır. Araç değer kaybı ile istenmeden de olsa oluşan bu maddi zararlarınızın en kısa sürede temin edilerek size iade edilmesi mümkündür.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Meydana gelen bir kaza sonrası aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki farka araç değer kaybı denmektedir.

Kaza sonrasında hasar gören aracınızı en orijinal parçalar ile aslına uygun olarak tamirini gerçekleştirseniz bile bu hasar geçmişi kayıtlara geçecektir ve aracınızın ikinci el piyasasında talep edilebilirliği eskiye nazaran azalacaktır.

Söz konusu haksız fiilinden kaynaklı değer kaybı zararının giderilmesi için kusursuz veya daha az kusuru olan taraf kendisinden daha çok kusurlu veya tam kusurlu olan tarafa (ya da sigortacısına)talepte bulunabilecektir.

Araç Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

Araç değer kaybını talep edebilmek için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlara araç değer kaybı şartları da denir.

Araç Değer Kaybı Şartları Şunlardır;

 1. Kaza tarihi üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş olmalıdır.
 2. Aracınızdaki hasar daha önceden hasara uğramamış bir bölgede olmalıdır.
 3. Kaza sonrası hasar aracınızda oluşan hasar, mini onarım ile giderilebilen basit işlemlerden olmamalıdır.
 4. Aracınız ağır hasar kaydına sahip araçlardan olmamalıdır.
 5. Kısa süreli kiralık araçlar, taksi, dolmuş, test aracı, koleksiyon ve antika sayılan araçlardaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri ve tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri teminat kapsamı dışında kalmaktadır.
 6. Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar teminat dışında kalmaktadır.
 7. Kazada tamamen kusurlu ya da diğer sürücüye nazaran daha kusurlu olan taraftan değer kaybı zararı talep edilebilecektir.

Görüldüğü üzere değer kaybı başvuru belli şartlara tabidir.

Değer kaybı tazminatı kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde talep edilmelidir. Alacağınızın zamanaşımına uğramasına fırsat vermeden en kısa zamanda zararınızın giderilmesini talep ederek zamanaşımı süresinin kesilmesini sağlamalısınız. Aksi halde hak kaybına uğramanız kuvvetle muhtemel olacaktır.

Araçta hasar gören bölge daha önceden hasara uğramamış ya da yenileme işlemine tabi tutulmamış olmalıdır. Aksi halde değer kaybı alınamamaktadır.

Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları değer kaybı teminatı kapsamı dışında kalmaktadır.

Ağır hasar kaydına sahip olan çekme ve/ya hurda belgeli araçlarda meydana gelen hasarlarda değer kaybı alınmamaktadır.

Aracınız kazaya karışmışsa hak kaybına uğramamak adına bir an önce sigorta şirketine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Zira sigorta şirketleri aracın kaza sebebi ile uğradığı değer kaybı ile ilgili tazminatları araç sahipleri tarafından talep olmadığı müddetçe ödemekten kaçınmaktadır. Bu sebeple değer kaybı alanında uzman bir avukat desteği ile konumu itibariyle güçlü olan sigorta şirketlerine karşı işlemlerinizi takip ettirerek hak kaybına uğramanızın önüne geçebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Değer kaybı hesaplaması 01.06.2015 yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve eklerinde yer alan yöntemler aracılığıyla hesaplanmaktadır.  Ayrıca bu hesaplamaya etki eden bazı faktörler bulunmaktadır.

Araç değer kaybı hesaplama için gerekli ön bilgiler şu şekildedir.

 1. Aracın kilometresi
 2. Marka ve model bilgisi
 3. Hasar geçmişi ve niteliği
 4. Kusur durumu
 5. Üretim yılı
 6. Trafiğe çıkış tarihi
 7. Aracın pazar değeri

Bu faktörlerden sadece bir kaçıdır.

Ofisimize 0553 674 85 85 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı İçin Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır?

Araç Değer kaybı için bilirkişi raporu hazırlanırken bilirkişiler tarafından dikkat edilen hususlar;

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumu tarafından Trafik Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar Tebliğnamesi düzenlenmiştir. Bu tebliğname, 4 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu tebliğname ile araç değer kaybı hesaplamasında belli bir formül ve kat sayı hesabı getirilmiştir.

Ancak, uygulamada gerek Sigorta Tahkim Komisyonu gerek adli yargı mercileri önünde görülen uyuşmazlıklarda/davalarda değer kaybı hesaplamaları yapılırken bu konuda uzman sigorta eksperi bilirkişileri tarafından; aracın markası, modeli, yaşı, kilometresi, piyasa rayiç bedeli, meydana gelen hasar miktarı, hasar/işlem gören araç parçaları, aracın daha önce bir hasarı bulunup bulunmayışı vb. hususlar dikkate alınarak değer kaybı hesabı yapılmaktadır.

Borçlar Kanunu Genel Hükümleri ile Haksız Fiil Sorumluluğuna dayanan ilkeler uygulanarak gerçek zarar ilkesi kapsamında değer kaybı miktarı belirlenmektedir. Diğer bir anlatımla hasar dolayısıyla aracın ikinci el piyasasında uğradığı reel değer kaybının tespiti yapılmaktadır.

Araç Değer Kaybı İçin Birikişi Raporu Düzenlenirken Bazı Bilirkişi Raporlarında Kullanılan İfadeler

Araç Değer kaybı için bilirkişi raporu düzenlenirken bu raporlarda değer kaybı hesabına/tespitine yönelik ifadeler aşağıdaki gibidir;

“Değer kaybı hesaplaması, Anayasa Mahkemesinin 09.10.2020 tarihli 31269 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 17.07.2020 tarihli kararı ile KTK m. 90’ın iptal edilen kısımları da dikkate alınmak suretiyle değer kaybı raporunun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine uygun, ‘serbest piyasada oluşan değer azalması yöntemine göre Değer Kaybı Hesaplama yapılmıştır.”

“………..Açıklanan tüm gerekçeler ve değerlendirmeler ışığında; huzurdaki ihtilafa konu aracın hasarı kilometre düzeyi, boyanan parça miktarı, parça değişim adedi, aracın kullanılış şekli, aracın bu hasarından önce mevcut hasarı bulunup bulunmadığı, sigortalı ile sigorta şirketi arasında akdedilen poliçenin tanzim tarihi, gibi parametreler dikkate alınıp yapılan değerlendirmeler itibariyle araç tarafımdan fiziki olarak görülmeyip temin edilen belge (tutanak/ resimler/ eksper raporu ve sair evraklar) doğrultusunda; Serbest Piyasada oluşan değer azalması yöntemine göre yapılan hesaplamada; dava konusu araçta X TL değer kaybı oluşacağı sonucuna varılmıştır……..”

“……..Aracın değer kaybı hesaplamasında aracın km yaşı eksper raporu gibi teknik bilgiler de baz alınır(iş bu konuda rapor sadece elimize ulaşan evraklar neticesinde değerlendirilmiştir). Aracın rayiç değeri TSB kasko listesinden baz alınmıştır. Aracın rayiç değeri X  tl olarak belirlenmiştir. Aracın hasarlı rayiç değeri Y tl olarak belirlenmiştir. Yapmış olduğumuz hasar hesaplaması neticesinde DEĞER KAYBI tutarının Z TL olduğu belirlenmiştir……….”

“……Tarafımca yapılan piyasa rayiç araştırmaları, eski kayıtları ışığında total Km.’si ve bakımlılık durumu da dikkate alınarak 0.  .H. 5.. plakalı aracın kaza öncesi hali için rayiç değeri 140.000 TL olduğu tespit edilmiş ve reel olarak 3.500 TL değer kaybederek piyasa rayiç değerinin 136.500 TL ye düştüğü tespit edilmiştir…..”.

Yukarıda belirtilen ve bilirkişi raporunda yer alan ifadeler, araç değer kaybı için bilirkişi raporu düzenlenirken dikkat edilecek hususlardandır.

Araç Değer Kaybı Davası İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Araç değer kaybı davası için gerekli şartlar şu şekildedir.

 1. Değer kaybı tazminatı kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde talep edilmelidir. Alacağınızın zamanaşımına uğramasına fırsat vermeden en kısa zamanda zararınızın giderilmesini talep ederek zamanaşımı süresinin kesilmesini sağlamalısınız. Aksi halde hak kaybına uğramanız kuvvetle muhtemel olacaktır.
 2. Araçta hasar gören bölge daha önceden hasara uğramamış ya da yenileme işlemine tabi tutulmamış olmalıdır. Aksi halde değer kaybı alınamamaktadır.
 3. Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları değer kaybı teminatı kapsamı dışında kalmaktadır.
 4. Ağır hasar kaydına sahip olan çekme ve/ya hurda belgeli araçlarda meydana gelen hasarlarda değer kaybı alınmamaktadır.
 5. Kısa süreli kiralık araçlar, taksi, dolmuş, test aracı, koleksiyon ve antika sayılan araçlardaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri ve tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri teminat kapsamı dışında kalmaktadır.
 6. Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar teminat dışında kalmaktadır.
 7. Aracın kilometresi 165.000 üzerinde ise değer kaybı tazminatı alınamayacaktır.
 8. Kazada tamamen kusurlu ya da diğer sürücüye nazaran daha kusurlu olan taraftan değer kaybı zararı talep edilebilecektir.

Aracınız kazaya karışmışsa hak kaybına uğramamak adına bir an önce sigorta şirketine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Zira sigorta şirketleri aracın kaza sebebi ile uğradığı değer kaybı ile ilgili tazminatları araç sahipleri tarafından talep olmadığı müddetçe ödemekten kaçınmaktadır. Bu sebeple değer kaybı alanında uzman bir avukat desteği ile konumu itibariyle güçlü olan sigorta şirketlerine karşı işlemlerinizi takip ettirerek hak kaybına uğramanızın önüne geçebilirsiniz.

Or Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak; uzman ekibimiz ile trafik kazaları sonrası aracınızda oluşan değer kaybına başvuru ve değer kaybı tazminatını geri alma konusunda destek vermekteyiz. Kısa sürede sonuçlanan bu işlemler, konusunda uzman ve titiz ekibimiz ile takip edilmektedir. Değer kaybı hesaplama 2021 için gerekli şartlar yukarıda izah edilmiştir.

Ofisimize 0553 674 85 85 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.