Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Av. Seyfi Aslan

Av. Seyfi ASLAN, 2023 yılında Ankara Barosu’nda stajını tamamlayarak Or Hukuk Danışmanlık’ta çalışmaya başlamıştır. 


Temel eğitimlerini Çanakkale’de almış, 2021 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden başarıyla mezun olmuştur.


Gayrimenkul, blockchain ve kripto zinciri, adli yardım, enerji hukuku, icra takibi konularında pratik ve teorik bilgiye sahiptir.


Özel hukuk, boşanma ve tazminat davaları konusunda deneyim sahibidir ve özellikle yargısal işleyişte ortaya çıkan sorunlar ve çözüm aşamalarında aktif rol almıştır.


Ankara barosu ve TBB ortaklığında düzenlenen kurgusal davalarda aktif rol almış ve eğitimlere katılmıştır.


İş hukuku, ölünceye kadar bakma sözleşmesi eğitimi, temel seviye SEO eğitimi konularında sertifika sahibidir.


Word, Excel ve UDF konularında iyi düzeyde bilgi ve deneyim sahibi bir bilgisayar kullanıcısıdır.


Aktif olarak futbol oynamaktadır ve yüzme sporu yapmaktadır.