Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Hakaret nedeniyle kişilik hakları haksız saldırıya uğrayan kişi, maddi ve manevi tazminat isteminde de bulunabilir.