375 Sayılı KHK ile Kamu Görevinden Çıkarma – Geçici 35. Madde

Kamu görevinden çıkarma, 375 sayılı KHK’ya göre memurun bir daha kamu görevinde istihdam edilemeyecek şekilde ilişiğinin kesilmesi olarak tanımlanabilir.