Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Yabancıların Çalışma İzni Alma Zorunluluğu

Yabancıların ülkemizde yalnızca oturma iznine sahip olması, çalışmaları ya da çalıştırılmaları için yeterli değildir. Bunun için çalışma izni de alınması gerekmektedir. Bununla ilgili düzenlemeler 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde yer almaktadır. İzinsiz çalışan yabancılar sınır dışı edilmektedir. Ayrıca çalışma izni almaksızın yabancı çalıştıran işverene de para cezası verilmektedir.

Yabancıların işveren olmaksızın çalışma izni başvurusunda bulunması mümkün değildir. Yabancılar için gerekli çalışma izni başvurularının işverenler tarafından yapılması gerekmektedir.

Yurtdışı başvuru, yurtiçi başvuru, uzatma başvurusu şeklinde çeşitli başvuru türleri vardır. Bunun yanında süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni, turkuaz kart sahiplerine tanınan özel çalışma izni olarak çeşitli izin türleri vardır. Burada başvuru sahibinin somut durumu dikkate alınarak hangi başvuru ve izin türünün alınması gerektiğine karar verilir. Bu karar çalışma izni alınırken izlenmesi gereken usul açısından önem arz eder.

Yabancılar, Türkiye’de yalnızca devlet tarafından izin verilen iş kollarında çalışabilmektedir.

İşverenlerin yabancıları işyerinde çalıştırabilmesi için bir takım belgeleri hazırlaması gerektiği gibi aynı zamanda işyerine ilişkin de bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

Çalışma İzni Başvurularında Karar Verecek Makam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekli hallerde ilgili bakanlık ve mercilerin görüşlerini de almak suretiyle çalışma izni başvurularını sonuçlandırır. Usulüne uygun olarak yapılan çalışma izni başvuruları, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.

Çalışma izni alan yabancıların bu izninin belirli aralıklarla yenilenmesi gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti bazı durumlarda çalışma izinleri ile bir kısım muafiyetler uygulamaktadır.

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimizin Çalışma İzni Konusunda Verdiği Hizmetler

Ofisimiz,

-İşyerinde ya da evlerinde yabancı çalıştırmak isteyen işverenler için işyerlerinin yabancı çalıştırmaya ilişkin şartları taşıyıp taşımadığının tespiti ve eksikliklerin giderilmesi,

-İşverenin yabancı çalıştırma izni alma hususunda muafiyet sahibi olup olmadığının tespiti,

-Çalışma izni alınması hususunda gerekli başvuruların yapılması,

-Türkiye’de öğrenim gören yabancıların çalıştırılması için gerekli izinlerin alınması,

-Çocuk bakımı, bebek bakımı, hasta bakımı konularında uzman yabancıların çalıştırılması için gerekli izinlerin alınması,

-Çalışma izni sürelerinin uzatılması ve yenilenmesi,

-Çalışma izinlerinin alınması ile ilgili olarak karşılaşılan uyuşmazlıkların çözümü konularında hukuki hizmet vermektedir.

Konuyla ilgili “Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?” başlıklı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler