Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Terk Nedeniyle Boşanma Davası ve Şartları

Terk nedeniyle boşanma, özel boşanma sebeplerinden biridir ve Türk Medeni Kanunu’nun 164.maddesinde düzenlenmiştir.

Bu yazımızda terk nedir, terk koşulları, hangi hallerde terk sayılacağı ve terk nedeniyle ihtar örneği gibi konulara değinilecektir.

Terk Nedir?

Terk en kısa hali ile; eşlerden birinin ortak konuttan ayrılmasıdır. Terk eden eşten dolayı “terk nedeniyle boşanma” davası açılabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Ancak öncelikle terk etmenin koşulları üzerinde biraz duralım.

Terk Koşulları Nelerdir?

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği durumda terk oluşur. Yani terk eden eşin ortak konuta dönmemesi gerekir. Burada ortak konuta dönmeme süresi en az 6 ay sürmüş olmalıdır. Bu durum devam etmelidir. Ayrıca istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmalıdır.

Yani terk nedeniyle boşanma davası şartları oluşabilmesi için olayı maddeler halinde özetleyecek olursak;

 1. Eşlerden birinin evlilik birliğine ait yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etmesi,
 2. Terk eden eşin ortak konuta dönmemesi
 3. Terk etme süresinin en az 6 ay sürmesi ve bu durumun devam etmesi
 4. İstem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtarın sonuçsuz kalması halinde;

Terk edilen eş terk nedeniyle boşanma davası açabilir.

Hangi Haller Terk Sayılır, Hangi Haller Sayılmaz?

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da; terk eden eşin hangisi olduğudur. Bu tespit terk nedeniyle boşanma davası açacak eşin hangi taraf olduğu belirlemede önemlidir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Eşlerden birisi fiilen müşterek haneden ayrılmış olmalıdır. Terk eden eş evi kendi iradesiyle terk etmiş olabilir. Bu durumda terk eden durumuna bu eş düşer. Terk eden eş evden kovulmuş veya fiilen evden ayrılmaya zorlanmışsa terk eden eş evden ayrılan eş değil ayrılmaya zorlayan eştir.

Meşru bir şekilde eşlerden birisi evden ayrılmış ve haklı bir sebep olmaksızın eve dönmüyorsa veya eve dönmesi engelleniyorsa yine “terk”in fiili ayrılık şartı gerçekleşmiş olur.

Terk eden eş evliliğin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek amacıyla kasti olarak evden ayrılmış veya eve dönmemiş olmalıdır.

Terk nedeniyle fiili ayrılık toplam altı ay sürmelidir.

Terk eden eşe Aile Mahkemesince eve dönmesi için ihtar gönderilmiş ve ihtara uyulmamış olmalıdır.

Diğer eşi evden ayrılmaya zorlayan eşe de eşini tekrar eve kabul etmesi için talep üzerine ihtar gönderilmiş ve ihtara uyulmamış olmalıdır.

Fiilen ayrılık terkin devam ettiği zaman dilimi içinde olmak ve terkin başladığı tarihten itibaren dört ay sonra başvurulmuş olmak kaydıyla mahkeme davalıya iki ay içinde terki sona erdirerek müşterek konutta birleşmeyi, aksi halde davacının terk sebebiyle dava açma hakkının doğacağını ihtar eder.

Terk Nedeniyle İhtar Örneği

Terk nedeniyle çekilecek ihtarın içeriği ve şekli aşağıdaki gibi olmalıdır. Terk nedeniyle ihtar örneğinde aşağıdaki maddeler belirtilmelidir.

 1. İhtar davalının eve dönmesi için gerekli olan masrafları,
 2. Yol masrafı ve gelinecek yola göre yemek ve benzeri ihtiyaçların karşılanması için gerekli masrafları,
 3. Dönüldüğünde evin anahtarının en kolay şekilde bulunacağı veya alınacağı yerin belirtilmesini ve
 4. Terk sebebine göre evin tefrişat yönünden birlikte yaşanılabilecek bağımsız bir ev olduğunu içermelidir.

İhtar, davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter tarafından yapılır. Esas incelenmeden yapılacak ihtarda, terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği iletilir. Dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır.

Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Hastalık mahkûmiyet, öğrenim, askerlik memuriyet gereği, iş seyahati sebebiyle ayrılma terk sayılmaz.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk sebebiyle boşanma davası açabilmek için yukarıda saydığımız şartların oluşması gerekmektedir. Ofisimiz aile ve boşanma davalarında konunun uzmanı avukatlarla çalışmaktadır. Terke dayalı boşanma davası konusunda Avukatımız Elif Nurbanu Or uzmanlığı ile her zaman yanınızda olacaktır.

Eğer boşanmada terk konusunda uzman bir avukata ihtiyacınız var ise ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Danışmanlık ve randevu için bize 0553 674 85 85 nolu whatsapp hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Diğer Makaleler

Boşanma nedenlerine ilişkin diğer makalelerimizi de bu bölümde okuyabilirsiniz.

 1. Boşanma Sebepleri ve Boşanmada Yetkili Mahkeme
 2. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma
 3. Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası ve Şartları
 4. Zina Nedeniyle Boşanma Davası ve Şartları
 5. Nafaka Davası, Şartları ve Nafaka Türleri

Aile ve Boşanma davaları ile ilgili boşanma avukatı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler