Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Maden Grupları, Maden Ruhsatları ve Davaları

Bu yazımızda maden grupları, maden nedir? maden grupları nelerdir? maden arama ruhsatı ve maden nasıl alınır? ve maden işletme ruhsatı nasıl alınır? gibi soruların cevabını bulmaya çalışacağız.

Maden Nedir?

Maden Kanunu’na (3213 sayılı Kanun) göre, yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğalgaz, jeotermal kaynak ve su kaynakları dışında kalan her türlü maddeye maden denir.

Madenler, 3213 sayılı Maden Kanununun 4.maddesinde belirtildiği üzere, içinde bulunduğu arzın mülkiyetine tabi olmayıp, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yani gerçek ya da tüzel kişilerin mülkiyetindeki herhangi bir taşınmazda bulunan maden, bu taşınmazın sahibine değil Devlete aittir. Bu nedenle, Kanunda öngörülen ruhsat ve izinleri alanlar tarafından işletilebilir.

Maden Grupları

Maden Kanununun 2. Maddesinde, madenler toplam altı grup olarak belirlenmiş ve ruhsatlandırılmasında da bu gruplar esas alınmıştır.

Öncelikle bu gruplarda yer alan madenlerin hangileri olduğuna değinmekte fayda vardır. Zira kural olarak aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez.

Maden Grupları

1. Grup madenler

a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.

b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar.

2. Grup madenler

a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar.

b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar.

c) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar.

3. Grup madenler

a) Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar,

b) Karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç)

c) Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla).

4. Grup madenler

a)

 • Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit,
 • Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum,
 • Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar,
 • Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri),
 • Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit),
 • Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen,
 • Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu,
 • Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).
 1. b) Turba, Linyit, Taşkömürü, (…)(2) Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (…)(1) Kokolit ve Sapropel(Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla).

c)

 • Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay,
 • Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil),
 • Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve
 • Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum,
 • Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.

ç) Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.

Grup madenler

 • Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin,
 • Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali),
 • Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze),
 • Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit),
 • Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit.

Grup Madenler

Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin grubunun tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Maden Ruhsatları

Maden Arama Ruhsatı Nasıl Alınır?

3213 Sayılı Maden Kanununda;

 • Herhangi bir sahada maden arama faaliyetinde bulunabilmek için Maden Arama Ruhsatının,
 • Arama sahasında bulunan maden ile ilgili işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli izinlerin alınmasına yetki veren Maden İşletme Ruhsatının ve
 • Kanunun 7.maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasından sonra madenin işletilebilmesi için gerekli olan Maden İşletme İzni

alınması gereken ruhsat ve izinler olarak belirtilmiştir.

Maden İşletme Ruhsatı Nasıl Alınır?

I(A) grubu madenler dışındaki madenlerle ilgili arama ve işletme ruhsatı ve maden işletme izni Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilir. I(A) grubu madenlerdeyse, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde İl Özel İdaresi, büyükşehir-belediyesi olan illerdeyse valilikçe ihale yoluyla işletme ruhsatı verilir.

Sonuç

Yukarıda belirtilen ruhsat ve izin süreçlerinin her biri ayrı idari süreçlerdir. Dolayısıyla her ruhsat aşamasında idarenin olumsuz işlemine karşı idari dava açılabilir. Mesela arama ruhsatı talebinin reddine dair işlem, işletme ruhsat başvurusunun reddine dair işlem, işletme izni başvurusunun reddine dair işlem ayrı ayrı idari davaya konu edilecek işlemlerdir.

Bu işlemlere karşı açılacak davalarda bu konuda uzman bir avukat ya da hukukçudan destek alınmasında fayda vardır.

Or Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak konusunda uzman avukatlar ve çözüm ortakları ile müvekkillerimizin yararına olacak şekilde evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde öncü, örnek ve referans gösterilen çalışmalar yapılmaktadır.

Bu alanda diğer çok okunan makalelerimizden birisi olan Maden İdari Para Cezalarına İtiraz başlıklı makalemizi linke okuyabilirsiniz

Or Hukuk ve Danışmanlık ofisi sahip olduğu bilgi birikimini sosyal medya hesapları ve youtube üzerinden yayınlarla paylaşmaktadır. Yazmış olduğumuz güncel makalelerden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yotube kanalımıza abone olarak konulara ilişkin videolarımızı izleyebilirsiniz.

2 yanıt

 1. merhaba
  2011 senesinde burdurda bir mermer ocağı aldık..teminatlar yatırıldı..ancak geçirdiğim uzun süreli bir hastalık nedeni ile ilgilenemedim..ortaklar 2011 den sonra ruhsat ödemesi yapmamışlar. ve şimdi bana e haciz geldi.normalde 3 yıl ruhsat yatırılmayınca maden ocağının ruhsatı iptal edilmeesi gerekmiyor mu?ruhsat ödemeleri 2017 de kesilmiş.ve süreksiz ceza kesilimş.ne yapabiliriz.bu cezalar iptal edilebilinir mi?
  saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler