Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

İmar Barışı (İmar Affı) Nedir? Hangi Yapıları Kapsar?

İmar Barışı daha teknik anlamıyla İmar Affı imar hukukunun önemli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinde öngörülen yasal düzenleme ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak inşa edilen ya da yapı kullanma izni (iskanı) bulunmayan yapıların hukuken tanınır hale gelmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu düzenleme kamuoyunda İmar Barışı olarak bilinmektedir.

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapınız varsa ya da yapınıza yönelik düzenlenmiş yapı kullanma izin belgesi bulunmamakta ise başvuru yapılmalıdır. Aksi halde yapının hukuken tanınırlığını ortaya koyacak herhangi bir belge bulunmaması hali doğacaktır. Bu da yapının yıkılması, ilgililere 3194 sayılı Kanun uyarınca para cezası verilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkarabilecektir. Aynı zamanda Ceza Kanunu uyarınca imar kirliliği suçuyla karşı karşıya kalınması vb. durumlar söz konusu olabilecektir. Ayrıca yapıda elektrik, su, doğalgaz kullanımı, tapuda değişiklik, kat mülkiyetine geçiş, işyeri ruhsatı alınması mümkün olmayacaktır.

Yapı kayıt belgesi, ruhsatsız, ruhsata aykırı olarak inşa edilen ya da iskanı bulunmayan imar mevzuatına aykırı yapıların 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesi uyarınca kayıt altına alındığını gösteren belge olarak tanımlanabilir. Söz konusu belge imar hakları konusunda herhangi bir kazanılmış hak oluşturmaz. Sadece mevcut yapının hukuken varlığının kabul edilmesi anlamına gelir. Kanuni bir dayanak ile yapının kullanımına imkân tanınmasını sağlar.

İmar Barışından Yararlanabilecek Yapılar

  • Yapının 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması gerekir.
  • Yapının başkasına ait Taşınmaz üzerinde inşa edilmemiş olması gerekir. Bu halde arsa maliki yapıya yönelik olarak başvuru yapabilir.
  • Yapının Hazine tarafından sosyal donatı alanı olmak üzere tahsisi yapılmış bir taşınmaz olmaması gerekir. İmar planında gösterilmesi yeterli değildir, kesin tahsis olmalıdır.
  • Yapının Boğaziçi Sahil Şeridi, öngörünüm bölgesiyle İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet-Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alanda belirlenen yerlerde bulunmaması gerekir. 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesine eklenen harita ya da 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu incelenerek taşınmazın konumu değerlendirilebilir.

Başvuru süresi 15.06.2019 a kadardır. 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25’inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. (01.07.2019 tarihli ve 30818 sayılı Resmi Gazete).

Bu kanundan kaynaklanan işlemlere (yapı kayıt belgesi verilmesi, verilmesi talebinin reddedilmesi, yıkım ve imar para cezalarının iptal edilmemesi vb.)  karşı 2577 sayılı Kanunda öngörülen sure içerisinde idare mahkemelerine dava açılabilir.

İmar barışı (Affı)  davasının taraflarının dava devam ederken alınabilecek geçici önlemlerden yararlanabilmesi önemlidir. Dava açılması ya da geçici tedbire karar verilmesi için gerekli idari başvuru ve dava açma sürelerini de kaçırmamaları gerekir. Ayrıca davalarının en hızlı şekilde sonuçlanması ve dava sonunda İmar Barışı (Affı) davasından kaynaklı tüm haklarını da tam olarak kazanabilmesi için profesyonel hukuki yardımdan faydalanmaları gerekmektedir.

İdari davalar ile ilgili olarak Ankara İdare Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler