Edit Content
KURUMSAL
FAALİYET ALANLARI
MEDYA

Haczedilemeyen Mal, Hak ve Alacaklar

Haczedilemeyen mal, alacak ve haklar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 70. Maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre haczedilemeyen mal, alacak ve haklar şunlardır:

 1. 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları ile hususi kanunlarında haczedilemeyen / haczi caiz olmadığı gösterilen mallar.
 2. Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
 3. Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,
 4. Borçlu çiftçiyse kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi-çift hayvanları-taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri haczedilemeyen mallardandır.
 5. Çiftçi değilse sanat ve mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları haczedilemez. Arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları,
 6. Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

Ev Haczi

 1. Borçlunun haline münasip evi “ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir.
 2. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emekli aylıkları ile bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri,
 3. Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıklar,
 4. Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar,
 5. Askerlik malullerine, şehit yetimlerine verilen harp malullüğü zammı ile, 1485 sayılı kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri,
 6. Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile;
 1. a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu,
 2. b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu,
 3. c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvanla bu hayvanların üç aylık yem-yataklıkları,

haczedilemeyen mal, alacak ve haklardandır.

Bu nedenle bu haklardan biri üzerine haciz konulduğunda bunların haczedilemeyen mal, alacak ve hak olduğu açılacak davalarda ileri sürülebilir. Bu kapsamda açılacak davalar, dava açma süreleri ve davalarda ileri sürülecek itirazlar için “Vergi İcra Hukukunda Haciz”le ilgili makalemize bakabilirsiniz.

Vergi İcra Hukukunda Haciz ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi çekebilecek makaleler